Gjeldsbrevet 3/2002

Hovedtema er Verdenskonferansen om Miljø og Utvikling; Rio 10 i Johannesburg Hva kom ut av den, hvor går veien videre og hvordan følger SLUG opp? Les også rapport fra årsmøtene i Verdensbanken og IMF og om protestbevegelser i USA.Facebook Twitter Email