Internasjonale finansinstitusjoner - Gjeldsbrevet 2/2009

Temaet for dette nummeret er internasjonale finansinstitusjoner (IFI) og det legges særlig vekt på hvordan sivilsamfunn kan påvirke institusjonene. Du kan blant annet lese reisebrev fra årsmøtene til Verdensbanken og IMF i Istanbul og intervju med tidligere Verdensbank-styremedlem Svein Aass.Facebook Twitter Email