Klimakrise - Gjeldsbrevet 1/2010

Dette Gjeldsbrevet handler om klimakrise og klimafinansiering, og tar blant annet for seg SLUGs erfaringer fra Klimaforum i København, klimagjeld, betalingsansvar, private fond med tvilsomme retningslinjer for miljøhensyn og alternative løsninger på klimakrisen.Facebook Twitter Email