Why climate justice must include debt justice

Den globale gjeldsbevegelsen har lansert en ny rapport om sammenhengen mellom klimakrisen og gjeldskrisen. Den viser blant annet at landene i Afrika sør for Sahara må ta opp en billion dollar i ekstra gjeld de neste ti årene hvis de ikke får erstatning for tap og skade som følge av klimaendringene. For å oppnå klimarettferdighet trenger vi rettferdig gjeldspolitikk.



Facebook Twitter Email