Gjeld i nedgangstider

Finanskrisas ringvirkninger har satt mange utviklingsland i en vanskelig økonomisk situasjon. I 2009 alene, har ekstern finansiering til utviklingsland falt med mellom $350 og $650 milliarder. I forkant av Årsmøtene i Verdensbanken og IMF, offentliggjør Eurodad et utkast av en rapport om de internasjonale finansinstitusjonenes respons til finanskrisa. 

Finanskrisas ringvirkninger, som nedgang i global etterspørsel, flyktige varepriser, og usikkerhet rundt bistand, har satt mange utviklingsland i en vanskelig økonomisk situasjon. I 2009 alene, har ekstern finansiering til utviklingsland falt med mellom $350 og $650 milliarder. I forkant av Årsmøtene i Verdensbanken og IMF, offentliggjør det europeiske gjeldsnettverket, Eurodad, et utkast av en rapport om de internasjonale finansinstitusjonenes respons til finanskrisa.

IFIene har fått en sentrale rolle i håndteringen av krisen, og de har opplevd økte bevilgninger. Siden finanskrisens nedoverspiral ble utløst i fjor, har IMF gitt $170 milliarder i nye lån til 32 land. Verdensbanken har økt låneaktiviteten med 54% det siste året.

For å forsvare økt utlån, har rike land presset Verdensbanken og IMF til å legge om reglene for hva bærekraftig gjeld skal innebære. Verdensbanken har redisgnet "debt sustainability framework", noe du kan lese mer om her.

Denne responsen til krisa vil munne ut i alvorlige gjeldsproblemer for utviklingsland i fremtiden. Andelen av BNP som går til gjeldsnedbetaling har allerede gått over 60% for lavinntektsland, det dobbelte av andelen før finanskrisa brøt ut. Til tross for at utviklingsland ikke er ansvarlige for den globale økonomiske tilbakegangen, tvinges de til å sette seg selv i ytterligere gjeld for å takle den. Et gjeldsmoratorium ville være en mer effektiv måte å gjøre ekstra midler tilgjengelig for utviklingsland på. Eurodad har regnet ut at et to-års gjeldsmoratorium for 64 utviklingsland, vil frigjøre over $30.5 milliarder.


Les mer og last ned utkastet her.
Les mer om gjeld og finanskrisa her.Les også:

Facebook Twitter Email