Organisasjon med felles brev mot klimagjeld

SLUG og 18 andre organisasjoner har sendt brev til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Organisasjonene krever blant annet at finansiering av klimatilpasning ikke må gis som lån. 

Utdrag fra brevet:

Vi:

  • krever at finansiering av klimatilpasning ikke må gis som lån, tatt i betrakting at problemene lånene er ment å håndtere i hovedsak skyldes de industrialiserte landenes utslipp av fossilt brensel.
  • oppfordrer den norske regjering til å ikke gi lån til klimatilpasning, og heller ikke støtte Verdensbankens programmer som indirekte fører til dette. Finansiering av klimatiltak må være underlagt FNs klimakonvensjon.
  • mener også at klimabistand må gis utenom det ordinære bistandsbudsjettet. Rike land må forplikte seg til å finansiere utslippsreduksjoner og klimatilpasning i utviklingsland utenom det ordinære bistandsbudsjettet.

Følgende organisasjoner har signert brevet:

Slett U-landsgjelda (SLUG), Naturvernforbundet, Utdanningsforbundet, Natur og Ungdom, SAIH, Redd Barna, Sosialistisk Ungdom, Fremtiden i våre hender, FIVAS, Attac, Utviklingsfondet, Changemaker, Rød Ungdom, FORUT, Strømmestiftelsen, WWF-Norge, Spire, Norges unge katolikker, Regnskogfondet.

Les svaret fra Erik Solheim her.Les også:

Facebook Twitter Email