Et globalt perspektiv på den irske gjeldskrisa

Gjeldsbevegelsen i Irland kobler sine erfaringer fra arbeid med gjeldskriser i utviklingsland til den pågående gjeldskrisen i Irland og fremhever de mange parallellene. Debt and Development Coalition Ireland (DDCI) ønsker at land i Nord og land i Sør blir finkere til å dele og lære av hverandres erfaringer og kunnskap 

Som en reaksjon på den nasjonale gjeldskrisen har DDCI publisert et notat der de kobler sine erfaringer fra arbeid med gjeldskriser i utviklingsland til den pågående gjeldskrisen i Irland. Det er mange slående paralleller mellom erfaringer i Nord og Sør, og DDCI ønsker at land i Nord og land i Sør blir flinkere til å dele og lære av hverandres erfaringer og kunnskap. 

I følge DDCi er fire av de viktigste lærdommene fra internasjonalt gjeldsarbeid:

  1. IMFs legitimitet en utlånsinstitusjon er svært tvilsom på grunn av udemokratisk styringsstruktur, ødeleggende konsekvenser av politiske betingelser for verdens fattigste og mangel på åpenhet.
  2. Praksisen med politiske kondisjonaliteter fra utlåner skjuler hvem som er drivkreftene bak politiske handlinger i regi av regjeringer i låntakerland.
  3. I kombinasjonen av EU og IMF som utlåner har EU inntatt en tøff linje overfor EU-land i krise. Nye forslag til utlånspraksiser innenfor EU har allerede kommet fra flere hold og må overvåkes i lys av deres betydning for internasjonal utlånspraksis og innvirkning på land i Sør.
  4. Det har i gjeldskriser i Sør vært mulig for låntakerlandene å stå opp mot långivere og overleve. Aksjonister og enkelte regjeringer i Sør har vist at det finnes alternativer til långiveres politiske betingelser.

Basert på de internasjonale erfaringenen fra et bredt globalt gjeldsnettverk gir DDCI flere konkrete anbefalinger for et Irland i gjeldskrise. Disse kan du lese i sammendraget under (på engelsk) eller ved å laste ned dokumentet A Global Justice Perspective on the Irish EU/IMF Loans: Lessons from the Wider World.

Foto: Ralf Peter ReimannLes også:

Facebook Twitter Email