Gjeldsrevisjon for Tunisia

Tunisias befolkning gjorde opprør og kastet diktator Ben Ali i januar i år, men kampen er ikke over. Befolkningen sitter igjen med en utenlandsgjeld på 14 milliarder dollar fra lån som ikke har kommet befolkningen til gode. Gjeldsaktivister ber om gjeldsfrys og gjeldsrevisjon for Tunisia.

Avdrag og renter på utenlandsgjeld utgjør hvert år om lag 6 ganger som mye som nasjonalt forbruk på helse. Gjeldsbyrden hindrer Tunisias utvikling. Selv om landet sårt trenger å bruke sine tilgjengelige midler på egen befolkning, på å bekjempe fattigdom, skape arbeidsplasser og sikre arbeiderrettigheter, har nå sentralbanksjefen lovet å bruke 577 milliarder euro på gjeldsnedbetaling i 2011.

Den store utenlandsgjelda har ikke forbedret folks levekår og kan ikke sies å ha kommet befolkningen til gode. Tvert imot avslører Ben Ali-familiens oppsamlede rikdommer gjennom 23 år et høyt nivå av korrupsjon.

Dette er grunnen til at gjeldsaktivister nå ber om en umiddelbar frys av gjeldsnedbetaling og renter, samt en gjeldsrevisjon. Målet med en slik gjeldsrevisjon er å kartlegge hva lånene gikk til, omstendighetene rundt signering av lånekontrakter, betingelser for lånene og de sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvensene av lånene.

En gjeldsrevisjon vil gjøre det mulig å identifisere illegitim gjeld fra fortiden, men vil også være et viktig tiltak for å hindre ny illegitim og ikke-bærekraftig gjeld i fremtiden. Det er viktig at internasjonale kreditorer, internasjonale finansinstitusjoner og den kommende tunisiske regjeringen alle tar ansvar for fremtidige lån.


Kilder:
CADTM Tunisia, Call for the immediate suspension of debt repayment.
CADTM, Call to national and European MPs.


Foto: marcovdzLes også:

Facebook Twitter Email