Oljefondets utlån til Nord-Afrika: Har vi bidratt til undertrykkelse?

Oljefondets utlån til Nord-Afrika: Har vi bidratt til undertrykkelse?

Revolusjonene har det siste halvåret sveipet over Midtøsten. Noen regimer har falt, noen klynger seg ennå desperat til makten. Mens vi i dette nummeret av Gjeldsbrevet diskuterer hvem som er ansvarlige for den gjelda som ble til under diktatorveldene i Egypt og Tunisia, stilles i denne artikkelen spørsmålet: Må det revolusjon og regime-skifte til før man tar ansvar for uansvarlig utlån? 

Sivilsamfunnsgrupper verden over krever at gjelda Egypt og Tunisia skylder skal slettes. For man kan vel ikke forvente at befolkningen betaler tilbake gjeld som stammer fra lån gitt til regimer som undertrykte dem?(1) Gjeld som stammer fra undertrykkende regimer er det SLUG kaller illegitim gjeld og vi mener den ikke skal betales tilbake ettersom den ikke har kommet befolkningen til gode.

SLUG stiller da spørsmålet: er det greit å investere i Bahrain og Qatar selv om landene undertrykker befolkningene sine? Hvis vi sletter gjelda etter Mubarak og Ben Ali, må vi ikke da også kutte lånstrømmen til kongefamiliene i Bahrain og Qatar? For om sivilsamfunnet klarer å styrte disse autoritære kongedømmene i framtiden, vil ikke da gjelda etter disse regimene også anses som illegitim?

Moderne slaveri i Qatar

Kafeel, eller såkalte «sponsoravtaler» har blitt forbudt i Bahrain, men er svært utbredt i Qatar. Slike avtaler blir ofte beskrevet som moderne slaveri.(2) Dette systemet innebærer at en arbeider ikke kan komme inn i landet uten en kafeel (sponsor) og ikke kan reise fra landet uten tillatelse fra kafeelen. Det er vanlig at sponsorer nekter arbeidere å forlate landet. Til tross for at Kafeel-systemet ble avskaffet i Bahrain i 2009 har endringen ført få forbedringer med seg i forhold til immigranters rettigheter, i følge organisasjonen Migrant Rights. 

Politisk undertrykkelse i Bahrain

I år har det vært gjentatte angrep og arrestasjoner på aktivister og journalister i Bahrain.4 Flere av de opposisjonelle som ble arrestert rapporterte at de ble torturert under varetekt. Videre har Bahrain mer enn doblet militærutgiftene mellom 2001 og 2010.

Et etisk problem Norge må forholde seg til er at vi har vært med på å finansiere sikkerhetsstyrkene som slo ned på fredelige demonstrasjoner og tok livet av demonstranter i Bahrain i februar. Et annet er at vi støtter slaverisystemet i Qatar. Om disse regimene en gang ble styrtet, ville ikke befolkningen deres da rope ut for gjeldsslette, slik tunisiere og egyptere gjør i dag?

Ansvarlig utlån

Å slette illegitim gjeld er nødvendig og rettferdig i mange tilfeller. Men det beste ville jo vært om illegitim gjeld aldri oppstod. SLUG har lenge argumentert for behovet for bindende internasjonale retningslinjer for ansvarlig utlån. Vi mener et slikt rammeverk må omfavne alle typer utlån; også kjøp av statsobligasjoner. Slik det er nå står SPU fritt til å investere i Syria, Libanon, Bahrain og Jemen, stater som undertrykker befolkningen sin. Er det slike investeringer vi vil tjene pensjonene våre på?


Artikkelen stod på trykk i Gjeldsbrevet nr 2, 2011.

Bladet kan lastes ned her.

Foto: Qasir Al-Nil BridgeLes også:

Facebook Twitter Email