Si nei til Verdensbanken!

På klimatoppmøtet i Cancun i desember 2010 vedtok man å opprette et fond for klimafinansiering. En overgangskomité fikk i oppgave å utarbeide et forslag til hvordan fondet skulle se ut før neste møte i Sør-Afrika i desember 2011. Verdensbanken ble samtidig utnevnt som midlertidig forvalter av fondet. Gi din støtte til denne kampanjen - si nei til Verdensbanken som ledende aktør i klimafinansiering.

Overgangskomiteen ledes av Norge, Mexico og Sør-Afrika. De hadde sitt første møte i april, og et viktig diskusjonstema var hvilken rolle Verdensbanken skulle spille. En rekke komitémedlemmer fra utviklingsland uttrykte klart sin posisjon om at Verdensbanken ikke må gis en innflytelsesrik rolle. Nå skal komiteen snart møtes igjen, og det er på tide å protestere for å sikre at Verdensbanken ikke får en ledende rolle i klimafinansiering i årene som kommer.

Klimafinansiering

Klimafinansiering er nødvendig for å gjøre folk i Sør i stand til å takle konsekvensene av klimaendringer og forfølge en alternativ utviklingsvei mot mer rettferdige og bærekraftige samfunn. Land i Nord er skyld i klimakrisen, og klimafinansiering er en del av disse landenes forpliktelse overfor land som blir rammet hardest av klimaendringene i Sør.

Viktige krav til klimafinansiering dreier seg mye rundt omfanget og arten av finansiering, finansieringskilder, tildeling og bruk av midlene og det globale klimafondet. I tillegg til dette er det viktig å se på hvilken politikk og hva slags prosjekter som fremmes. Både lokalsamfunn rundt om i verden og globale bevegelser kjemper mot mange av de såkalte klimaprosjektene som kan være skadelige for samfunn, arbeidere, bønder, fiskere, urfolk, kvinner og andre.

Den Sør-ledede kampanjen ”World Bank out of Climate Finance” ble startet som en protest mot Europa og USAs drøm om Verdensbanken som den ledende klimafinansieringsinstitusjonen. Organisasjonene som stiller seg bak kampanjen ser på Verdensbanken som en av de viktigste drivkreftene bak dagens ikke-bærekraftige utviklingsmodell som har ført planeten mot kollaps. Bankens styringsmodell er udemokratisk og representerer ikke de fattigste landene som lider mest av klimaendringer. Bankens politikk og programmer er en del av problemet, ikke løsningen. Et globalt klimafond er nødvendig, men Verdensbanken må ikke gis en ledende rolle i dette fondet.

Les mer på www.worldbankoutofclimate.org.Les også:

Facebook Twitter Email