Norsk støtte til ny gjeldsslettemekanisme

Under Verdensbankens og IMFs årsmøter i Tokyo annonserte utviklingsministeren at Norge skal finansiere en treårig studie om en ny global gjeldsslettemekanisme i FN -regi. Dette er særlig viktig i en global kontekst, der mange aktører er opptatt av kortsiktige løsninger for eurolandene.

Støtten kom som en gledelig overraskelse på leder av Unctads gjeldsavdeling, Yuefen Li. Li har de siste tre årene ledet arbeidet med å utarbeide prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak, noe som dette prosjektet er en videreføring av.

- Jeg kan ikke få takket utviklingsministeren nok for tilliten han viser UNCTAD gjennom finansiering av denne studien, sa Li under seminaret i Toyko.

Å plassere dette viktige arbeidet i FN er er godt valg fra utviklingsministeren, fordi institusjonen verken har egeninteresser som utlåner eller låntaker. SLUG vil følge prosessen i UNCTAD, blant annet ved å delta på et møte om en ny gjeldsslettemekanisme i regi av Unctad i New York neste uke. 

IMG 0843-size404x535quality75

Yuefen Li under sideseminaret om gjeldsslettemekanisme under årsmøtene i Tokyo. - I en tid der bistand har gått kraftig ned er dette et signal fra Norge om at de støtter økonomisk rettferdighet, sier Li. Foto: Gina Ekholt

Globale løsninger for globale problemer

Mens fokuset nå er på Europa og ad hoc løsninger på gjeldsproblemene, forsøker gjeldsbevegelsen å få politikerne til å løfte blikket og se gjeldskriser som et globalt og strukturelt problem. Verden har sett gjeldskriser mange ganger før og med jevne mellomrom de siste åtte hundre årene (les Reinhart og Rogoffs ”This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly”).

SLUG er ikke alene om å stusse over hvorfor ikke verdensamfunnet tar i bruk nye løsninger for å løse gjeldsproblemer. På tross av århundrer med gjeldsspiraler er dagens mekanismer fortsatt styrt av kreditorer som gir gjeldsslettepakker betinget av strenge krav om økonomisk reform. Over tid har verdenssamfunnet klart å utvikle uavhengige mekanismer som løser tvister mellom land, men på dette området har det vært lite utvikling. Nå ber Norge om at FN studerer muligheten for å sette sammen et uavhengig organ som kan behandle gjeldstvister på en ryddig og forutsigbar måte. Det er et viktig steg i riktig retning.

Debatter i Tokyo avslørte sprikende standpunkter

Gjeldspørsmål dominerte diskusjonene på årsmøtene i Tokyo, men dessverre var det et fåtall av de offisielle møtene som tok for seg globale løsninger som også vurderer fattige lands gjeld. Det er Europa som står i sentrum, og IMF og Verdensbanken tilbyr løsninger på utfordringene. Derfor påtok vi oss ansvaret å belyse behovet for en helhetlig mekanisme, og understreke at en rekke utviklingsland igjen er i gjeldskrise. Sammen med syv søsterorganisasjoner inviterte vi til seminaret "Beyond HIPC: towards a fair and transparent debt workout mechanism". Med oss i panlet hadde vi utviklingsminister Heikki Holmås fra Norge, Ludger Schuknecht fra det tyske finansdepartementet, Adrian Cosentino fra det argentinske økonomidepartementet, Yuefen Li fra Unctad, Øygunn Brynildsen fra Eurodad, og debatten ble styrt av leder for Jubilee USA, Eric LeCompte. Les sammendrag av seminaret her

IMG 0834-size402x302quality75

Fra venstre: Mariama Williams fra South Centre, Øygunn Brynildsen fra Eurodad, Eric LeCompte fra Jubilee USA, Ludger Schuknecht fra det tyske finansdepartementet, Heikki Holmås, Adrian Cosentino fra det argentinske økonomidepartementet og Yuefen Li fra Unctad. Foto: Gina Ekholt 

Sammen med kollegaer i Europa har SLUG jobbet for at likesinnede land skal komme sammen for å arbeide for en ny gjeldsslettemekanisme, noe dette seminaret delvis var et forsøk på. Det var derfor skuffende at paneldeltakerne fant få fellesnevnere i forslag til hva som må gjøres framover. Det eneste de syntes å enes om var at det nåværende systemet for gjeldsslette ikke er optimalt. Schuknecht fra Tyskland så ikke en gang behovet for en forutsigbar gjeldsslettemekanisme, og ville heller fortsette som før med en trial-and-error tilnærming. Likevel er det bra at seminaret tok opp en viktig debatt som stort sett har ligget død siden eurolandene havnet i krise.

Heldigvis er det ikke bare sivilsamfunnet som er bekymret for gjeldssitasjonen i utviklingsland og opptatt av globale løsninger. FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål (UNDESA) arrangerte også et seminar om samme tema finansiert av norske midler. Her var Benu Schneider fra gjeldsavdelingen i UNDESA ordstyrer, og panelet bestod av faglig tunge aktører som Jose Antonio Ocampo (økonomiprofessor ved Columbia University), Barry Eichengreen (økonomiprofessor ved UC Berkeley), Willem Buiter fra CitiGroup, Robert Gray fra HSBC, Amar Bhattacharya fra G24, Sergei Storchak (statssekretær i Russlands finansdepartement) og Shamshad Akhtar fra UN DESA. Heller ikke her kom paneldeltakerne til enighet. Mens Ocampo og Bhattacharya så et klart behov for en ny og uavhengig mekanisme, var Eichengreen stort sett fornøyd med dagens ordning. Storchak avkreftet ryktene om at Russland skal ta opp en ny gjeldsslettemekanisme som tema på neste G20-møte. Les notater fra seminaret her.

IMG 0852-size470x1200quality75

Norsk sivilsamfunn feirer Norges bevilgning til UNCTAD-studie. Fra venstre: Ingvild Reymert fra Kirkens Nødhjelp, Irene Dotterud fra Redd Barna, Helene Onshuus fra Changemaker, utviklingsminister Heikki Holmås, Ingrid Harvold Kvangraven og Gina Ekholt fra SLUG.Les også:

Facebook Twitter Email