Syversen (KrF) lærer engelskmennene om gjeldsslette

En stor honør til Hans Olav Syversen som har reist over havet for å snakke om sletting av gjelda etter Skipseksportkampanjen for britiske parlamentarikere. SLUG synes det er flott at det er noen fra opposisjonen som tar i et tak for å inspirere andre til å følge Norges eksempel som en ansvarlig gjeldsslettenasjon. 

På invitasjon fra SLUGs britiske søsterorganisasjon Jubilee Debt Campaign er KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen på besøk hos britiske parlamentarikere for å holde et innlegg om norske erfaringer med slettingen av gjelden i forbindelse med skipseksportkampanjen. Syversen har lang erfaring med gjeldsarbeid, og satt i Finanskomiteen i årene frem mot 2006, da daværende Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheim (SV) endelig annonserte at den rødgrønne regjeringen ville slette gjelden etter Skipseksportkampanjen.

Regjeringen innrømte dermed at de hadde ført feilslått utviklingspolitikk, og at Norge som kreditor hadde medansvar for den resulterende gjelden. Dette var første gang et kreditorland påtok seg ansvar for en uansvarlig utlånspolitikk. At en regjering som långiver tok ansvar for politiske og moralske elementer ved et lån var og er unikt. Norge stilte ingen betingelser for gjeldssletten og bruker heller ikke såkalte gjeldsbyttefond – at man bytter sletting mot løfter om hvordan pengene skal brukes.

Det britiske parlamentet er travle med gjeldstiltak for tiden, for noen uker siden satte de i gang etterforskningen av landets eksportkredittbyrå, Export Credit Guarantee Department (ECDG). En rekke utviklingsland sliter i dag med stor gjeld til Storbritannia som stammer fra prosjektene finansiert med eksportkredittgarantier, for kjøp av varer som våpen, kampfly og raketter fra britiske selskap. Nå ser det ut som det britisk parlamentet ønsker en skikkelig gjeldsoppvask.

Og forhåpentligvis vil denne granskningen inspirere Syversen til å ta britenes engasjement med seg hjem og presse myndighetene i Norge ytterligere for at de skal starte revisjonen av norske fordringer, slik de lovet i Soria Moria 2. Syversen har tidligere etterspurt gjeldsrevisjonen i Stortingets spørretime, men fått svært vage svar. Nå som Storbritannia har satt igang en granskning må Norge skynde seg med å sette i gang gjeldsrevisjon, skal vi beholde status som progressiv og ansvarlig gjeldssletter.Les også:

Facebook Twitter Email