Nye utlån, gamle farer

Mange utviklingsland som nylig har begynt å utstede statsobligasjoner risikerer å havne i nye gjeldskriser, melder Det internasjonale pengefondet (IMF). 

Å utstede en statsobligasjon er i praksis som å ta opp et lån. Penger blir frigjort i utstederlandets statskasse og disse pengene kan brukes på hva som helst. Den som kjøper statsobligasjonen kjøper statsgjeld og blir da en långiver. Denne formen for låneopptak har økt i popularitet hos utviklingsland de siste årene, og investorene står i kø for å kjøpe statsgjeld [1]. Den store etterspørselen etter utviklingslands statsobligasjoner har gjort lånekostnadene rekordlave, og mange utviklingsland har benyttet sjansen til å få billig kreditt.

I fjor ble Zambia det tiende afrikanske landet til å utstede en statsobligasjon, og etterspørselen etter en andel i landets statsgjeld var langt høyere enn regjeringen hadde forventet [2]. Landet har nytt godt av høy økonomisk vekst det siste tiåret og har relativt lav gjeld sammenlignet med mange europeiske land. Men Zambias betalingsevne avhenger i stor grad av høye kobberpriser ettersom kobber utgjør 80% av landets eksport. Det er derfor usikkert hvorvidt landet vil være i stand til å betale tilbake lånene i fremtiden.

Lånefestens skyggeside

Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 80-tallet for å se at denne lånefesten er risikofylt. Under den kalde krigen ga USA lån ukritisk til sine allierte, noe som førte til oppbyggingen av ikke-bærekraftige gjeldsbyrder i mange utviklingsland. Den gang måtte gjelda nedbetales i amerikanske dollar. Da låntakerlandenes egne valutaer stupte etter oljekrisa ble dollargjelda umulig å tilbakebetale. Dette ble starten på gjeldskrisa.

Flere fremvoksende økonomier har derfor gått over til å utstede statsobligasjoner i egne valutaer og på nasjonale markeder. Men for fattigere utviklingsland er det mye billigere å utstede statsobligasjoner i utenlandsk valuta [3]. Dette gjør dem sårbare for gjeldskriser om deres egen valuta igjen skulle svekkes. Angola, Mongolia, Rwanda og Namibia er blant land som nylig har utstedt sine første statsobligasjoner, og de ble alle utstedt i amerikanske dollar. Samtidig gjør Uganda og Mosambik seg klare til å utstede sine første
statsobligasjoner.

Lånene må reguleres

Det er et skrikende behov for regler for å regulere kjøp og salg av statsobligasjoner for å unngå at land havner i nye gjeldskriser. Det finnes ingen slike regler i dag, men FN lanserte i fjor noen prinsipper for utlån og låneopptak som kartlegger hvordan man kan låne og låne ut på ansvarlig vis. Slett U-landsgjelda ønsker at regler for ansvarlig utlån innføres for det norske Oljefondets kjøp av statsobligasjoner. Bare slik vil vi kunne være sikre på at vi ikke bidrar til oppbyggingen av ubetalbar og illegitim gjeld. 


Kilder

[1] Poorer states warned of fresh debt threat, Financial Times 31.1.2013.

[2] Zambia shines on its bond debut, Financial Times 18.09.2013.

[3] Africa: Set for a sovereign debt rush?, Financial Times 15.10.2012.

Teksten stod på trykk i Gjeldsbrevet 1, 2013

Foto: Landene som er uthevet i hvitt har alt utstedt sine første statsobligasjoner og de i gult vurderer å gjøre det. Kilde: Moody's. Les også:

Facebook Twitter Email