To innspill til Tinget

Denne uka har Slett U-landsgjelda vært på høringer i både utenriks- og forsvarskomiteen og finanskomiteen på Stortinget. Vi har berømmet regjeringens gjeldspolitikk samtidig som vi har kommet med noen kritiske innspill. Kritikken gjelder først og fremst de 600 milliardene som lånes ut gjennom Oljefondet uten noen form for retningslinjer for ansvarlig utlån, men også gjennomføring og oppfølging av den norske gjeldsrevisjonen.

Høringene har vært i forbindelse med Stortingsmeldingene Dele for å skape ("Fordelingsmeldinga") og Forvaltningen av Statens Pensjonsfond i 2012 ("Forvaltningsmeldinga").

Hos utenrikskomiteen berømmet daglig leder og rådgiver i SLUG, Gina Ekholt og Ingrid Harvold Kvangraven, norsk gjeldspolitikk. De pekte også på noen svakheter ved prosessen rundt den norske gjeldsrevisjonen og at Norge ikke har en samstemt utviklingspolitikk når vi fremmer ansvarlig utlån i FN på den ene siden låner ut penger uten etiske retningslinjer gjennom Oljefondet på den andre.

Oppfølgingsspørmål kom fra Snorre Valen (SV) og Peter Gitmark (H). Last ned SLUGs innspill til Stortingsmelding 25 - ”Dele for å skape” og se video av høringsrunden (på Stortingets nett-TV, etter ca. 104 min.).

Hos finanskomiteen var det Oljefondets investeringer i statsobligasjoner som var i fokus. Da la styreleder og daglig leder i SLUG, Catharina Bu og Gina Ekholt fram et forslag for hvordan Oljefondet kan bli en mer ansvarlig utlåner. Se video her (SLUG er førstemann ut) Forslaget bygger på rapporten "Etisk underskudd" som ble lansert i fjor høst. Forslaget vakte stor interesse, og Hans Olav Syversen (KrF), Geir Ketil Hansen (SV) og Gunvor Eldegard (Ap) stilte oppfølgingsspørsmål. SLUGs konkrete forslag er at Finanskomiteen må be Finansdepartementet om en ny gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for Oljefondets investertinger i statsobligasjoner. Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp støtter også dette kravet.

Last ned SLUGs innspill til Stortingsmelding 27 – ”Forvaltningen av Statens Pensjonsfond”.Les også:

Facebook Twitter Email