Ghanas flørt med IMF

Ghana er nå i samtaler med IMF om å få nye lån, men til hvilken pris?

Ghana har de siste årene vært en økonomisk ledestjerne i Vest-Afrika. Etter at landet fant nye oljefelt i 2007, har den økonomiske veksten vært på hele 8 %. Men det siste året har de økonomiske utsiktene sett dårligere ut, med økende inflasjon, budsjettunderskudd og dyrere gjeld.[1]

Ghana har vært et av de afrikanske landene som har kunnet ta opp lån ved å utstede statsobligasjoner. Med høy økonomisk vekst har etterspørselen vært stor, men lånefesten i flere afrikanske land må sees i sammenheng med at utsiktene for investorer i USA og Europa har vært dårlige. Investeringer med høyere risiko og høyere avkastning på det afrikanske kontinentet har fristet mer enn investeringer i det kriserammede Vesten.

På tross av at Ghana fikk gjeldsslette i 2005, har landet nå igjen fått problemer med en økende gjeldsbyrde. Ghana er for tiden i samtaler med IMF om å få nye lån, og IMF peker på at de offentlige budsjettene må kuttes. Ghanesisk sivilsamfunn og fagforeninger er kritiske, særlig fordi mange andre land i regionen har svært dårlig erfaring med IMFs tidligere anbefalinger og programmer.

Vi trenger sterke ledere som kan formulere og implementere løsninger som er utviklet i Ghana, IMFs politikk kan ikke endre landets økonomiske utsikter, uttalte Yaw Baah, en av topplederne i Ghanas største fagforening. Istedenfor å fryse ansettelser i staten, som IMF krever, må regjeringen skape flere offentlige jobber, spesielt innenfor utdanning og helse, avsluttet han.[2]

Ghanas eksempel viser at kampen om IMFs lånebetingelser fortsetter, men denne gangen vil forhåpentligvis presset fra fagforeningene gir myndighetene styrke til å stå imot kravene.


[1]http://www.reuters.com/article/2014/06/13/us-ghana...

[2]http://www.theafricareport.com/West-Africa/ghanas-...

Bilde: Yaw Baah, Deputy Secretary General, Ghana Trades Union Congress (GTUC)Les også:

Facebook Twitter Email