Global optimisme, men mørker skyer truer i horisonten

Denne uken møtes finansministre, utenriksministre og sentralbanksjefer i Washington DC for å delta på IMF og Verdensbankens vårmøter. Møtene åpnes med en blanding av optimisme og bekymring for verdens økonomiske utvikling.

iStock-IMF-kopi.jpg#asset:4778Bilde: IMF-bygningen i Washington DC. Fra iStock

Samtidig som hun forsikrer verden om at IMF er optimistiske, uttrykker IMFs direktør Christine Lagarde en sterk bekymring for hva den økende gjeldsveksten kan føre til på sikt. Sammen med formaninger om å ikke starte handelskriger og en bønn om å skape vekst gjennom økonomiske reformer, oppfordrer hun alle medlemsland til å "put public-sector debt on a downward path and strengthen financial stability".

Det er bekymring for at vestlige lands middelmådige vekst skal føre til økt økonomisk ulikhet, gjeldsproblemer og politisk polarisering og at den enda tregere veksten i framvoksende økonomier skal hindre økt levestandard og dermed øke kløften mellom rike og fattige land ytterligere.

I forkant av møtene har nye tall fra IMF vist at antall lavinntektsland med gjeldsproblemer har fordoblet seg på fem år. Nå er hele 30 land i krise eller i stor fare for å havne i krise. Det er knyttet stor uro til hva konsekvensene av den gradvise normaliseringen av rentenivåene vil føre med seg. Rentene har vært rekordlave etter finanskrisen i 2008, noe som har ført til større utlån enn vanlig. Flere land vil nå slite med økte renter som sammenfaller med lave råvarepriser over tid.  

SLUG har i forkant av vårmøtene organisert og deltatt på et konsultasjonsforum hvor representanter fra Utenriksdepartementet, Norges Bank, Finansdepartementet og Norad møtte norsk sivilsamfunn for å diskutere saker som skal omhandles i DC.

På møtet la norsk sivilsamfunn fram saker knyttet til finansiering av utdanning og helse, private investering og faren for skulte gjeldsbyrder i såkalte PPPs, IMFs arbeid med å sikre at økonomisk reform ikke går på bekostning av viktige velferdsordninger og Verdensbankens mulige kapitaløkning og hvordan den kan påvirke banken til en ny styringsreform hvor utviklingsland får en større stemmeandel.

Neste uke skal SLUG delta på Financing for Development Forum i New York. Der skal finansielle strukturer og finansiering av bærekraftsmålene diskuteres og beslutningene som tas der vil være viktige for Christine Lagardes bekymringer.  

Les mer om forumet og hva SLUG skal gjøre der her og se hva norsk sivilsamfunn har spilt inn til statssekretær Jens Frølich Holte, som skal lede Norges delegasjon. Les også:

Facebook Twitter Email