Kina inviterer private kreditorer til forhandlinger

Zambia – det første landet til å havne i betalingsproblemer etter pandemien – er ett av tre land som søkte seg til G20s rammeverk for håndtering av statlig gjeldskriser. To år har gått uten at en løsning har kommet på plass. Nå inviterer Kina landets private kreditorer til forhandlinger.

Common Framework etableres og Zambia havner i gjeldskrise

Da pandemien kom ble det fort klart at den økonomiske krisen som fulgte økte risikoen for statlige gjeldskriser. Forumet G20 responderte og etablerte i november 2020 et nytt system for håndtering av statlig gjeldskriser; Common Framework (CF).

Samme måned havnet Zambia i gjeldskrise. Etter noen måneder bestemte myndighetene å søke om å reforhandle gjelden under G20s rammeverk. Heller enn å innfri på håpet om en rask og rettferdig løsning på krisa, ble det starten på en lang reise. Først i juni 2022 møttes landets offisielle kreditorkomite for å diskutere situasjonen.

Gamle problemer, nytt kreditorlandskap

G20s rammeverk løser få, om noen, av gjeldspolitikkens vedvarende problemer. Gjeldsarkitekturens skjeve maktfordeling forblir uadressert, ting tar for lang tid, og kreditorer kan selv velge om de ønsker å delta. Ingen av disse problemene er ikke nye.

Hva som er nytt, er sammensetningen av kreditorer. Sist verden stod ovenfor en global gjeldskrise skyldte land primært penger til andre land eller multilaterale institusjoner. I dag utgjør private aktører, som kommersielle banker og investeringsfond, en viktig kreditorgruppe. Videre har Kina blitt en av de viktigste bilaterale utlånerne. Flere mener suksessen med G20s rammeverk er at Kina ble innlemmet i et kreditorsamarbeid, noe som før ikke var realiteten.

Fremveksten av private utlånere og Kina som en av de sentrale utlånerstatene preger Zambias gjeldskrise. Derfor er det spennende når Kina inviterer Zambias private kreditorer til forhandlinger. Håpet er at det skal føre til fremgang i prosessen. Ifølge Kinas ambassadør til Zambia vil private utlånere fra Kina følge etter staten, skulle sistnevnte komme til enighet i forhandlinger med andre land.

Ennå ikke ved veis ende

Belte Vei

På grunn av belte-vei initiativet står mange land i gjeld til Kina. I rødt er Kina, i blått er deltakere i prosjektet og gult markerer kun deltaker på Belt and Road summit. Bilde: Owennson/Wikipedia Commons.

Deltakelse er likevel ikke alt, og det forblir usikkert når en løsning vil komme på plass for Zambia. En utfordring som venter dersom man lykkes i å få alle kreditorer til å delta, er å få dem til å enes om tiltakene som trengs. Som i valget om å delta, kan man argumentere for at kreditorene her har for stor makt. Heller enn å la uavhengige bærekraftsanalyser bestemme hvilken hjelp et land trenger, skal det kreditorene synes virker rimelig være med å sette rammene under G20s system.

Til slutt: Mange følger med på Kinas håndtering av Zambias gjeldskrise på grunn av presedensen det kan komme til å sette for andre gjeldstyngede land. På grunn av belte-vei initiativet, står mange land i gjeld til Kina. Selv om Kina ønsker å distansere seg fra Vestens utlånspraksis og særlig IMFs dårlige rykte, er det tvilsomt om landet kommer til å bane vei for en gjeldspolitikk med menneskerettighetene i sentrum. Det er det befolkningen i Zambia trenger, så vel som resten av verden.Les også:

Facebook Twitter Email