Rapport fra EURODAD: Outcome-based conditionality: Too good to be true? (2008)

Denne rapporten analyserer nye tilnærminger til kontraktbaserte forhold i bistand som gis av Verdensbanken, IMF og EU. Den vurderer også erfaringer EU har hatt, det eneste multilaterale organet som har implementert resultatsbasert kondisjonalitet. Rapporten inneholder analyser og meninger om pilotprosjekter i tre afrikanske land: Burkina Faso, Mosambikk og Tanzania.

At samfunnsgrupper nå krever mer og bedre bistand, har økt offentlig debatt om utviklingsfinansiering. Borgere både i Nord og Sør vil vite om offentlige midler brukes til utvikling, og om de bidrar til fattigdomsbekjempelse. Som reaksjon på denne etterspørselen, har regjeringene på bistandskonferanser i Roma og Paris blitt enige om å anvende en resultatstyrt agenda. Bruken av kondisjonalitet i utviklingsfinansiering forhindrer imidlertid implementering av disse prinsippene.

Denne rapporten analyserer nye tilnærminger til kontraktbaserte forhold i bistand som gis av Verdensbanken, IMF og EU. Den vurderer også erfaringer EU har hatt, det eneste multilaterale organet som har implementert resultatsbasert kondisjonalitet. Rapporten inneholder analyser og meninger om pilotprosjekter i tre afrikanske land: Burkina Faso, Mosambikk og Tanzania.

Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email