Rapportlansering ansvarlige private investeringer i statsgjeld

Før påske hadde Debt Justice Norge lansering av ny rapport på Kulturhuset: Developing Best Practice Guidelines for Responsible Private Investments in Sovereign Debt Instruments forfattet av Dilmi Wijisekara og Amalie Ramslien Næss. Rapporten tar for seg hvordan private investorer kan sikre sosial ansvarlighet i sin långivning til stater slik at investeringer i statsgjeld ikke bidrar til å skape statlige gjeldskriser.

Skjermbilde 2024 03 13 Kl 11 52 31

Det ble en spennende panelsamtale der et bredt panel av eksperter belyste hva som må til for å sikre ansvarlighet i långivning til land gjennom private investeringer.

Private investorer investerer våre pensjonspenger i andre land sin gjeld gjennom investeringer i statsobligasjoner. Å låne penger til land kan være viktig og bra - det kan gi land tilgang til kapital slik at det kan gjøres investeringer i infrastruktur som kan skape arbeidsplasser og bekjempe fattigdom. Men det er også en risiko for at det lånes for mye penger, slik at landet heller havner i gjeldskrise, som igjen rammer befolkningens velferd og levekår dramatisk.

Skjermbilde 2024 04 15 Kl 12 50 06

Panelsamtale Kulturhuset

Gode systemer for å sikre ansvarlighet i långivning til land kan forebygge oppbygging av ikke-bærekraftig gjeld og forebygge at det lånes penger til korrupt politisk ledelse som kan misbruke offentlige midler til egen vinning. Arrangementet belyste hva som kjennetegner et godt system for å sikre ansvarlig långivning og hvordan man kan sikre at slike systemer gir substansielt positive utfall og ikke ender opp som grønnvasking av uansvarlige investeringer.

Panelistene var:

  • Caroline Eriksen, Head of Social Initiatives, Norges Bank Investment Management
  • Robin Wigglesworth, redaktør for Financial Times Alphaville
  • Per Sandell, Business Area Manager Financial Services i Nordic Eco Label/Svanemerket
  • Pia Rudolfsson Goyer, menneskerettighetsadvokat og spesialist på human rights due diligence, tidligere seniorrådgiver i Statens Pensjonsfond Utlands Etikkråd
  • Moderator var Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver fra Debt Justice Norge (tidligere SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk)


Les også:

Facebook Twitter Email