Verdensbankens grand tour møter motstand

Verdensbankens grand tour møter motstand

De siste månedene har Verdensbanken reist rundt for å samle innspill til forslaget for nye retningslinjene for utlån, men utkastet har møtt sterk motstand og protestaksjoner verden over. – En utvanning av Verdensbankens sikringsmekanismer og ren ansvarsfraskrivelse fra bankens side, advarer Gina Ekholt, daglig leder i SLUG.

Kaster barnet ut med badevannet

Når land låner penger av Verdensbanken må en lang rekke sikringsmekanismer være på plass for at ikke prosjektene skal ha negative miljømessige, sosiale eller økonomiske konsekvenser. Med innspill fra sivilsamfunn og medlemsland skal Verdensbanken nå reformere sikringsmekanismene for å få på plass det de kaller et mer effektiv, konkurransedyktig og anvendelig sett med regler. Da en Verdensbank-ansatt i sommer lekket det hemmelige utkastet mottok banken en strøm med kritikk fra sivilsamfunnsorganisasjoner verden over. De nye retningslinjene er en utvanning av de gamle, som sivilsamfunnsorganisasjoner har jobbet hardt for å få på plass de siste 20-30 årene. Retningslinjene er nå ute på høring. Onsdag 12. november kom banken til Oslo for å møte nordiske organisasjoner sammen med representanter for nordiske myndigheter.

Høy temperatur og detaljerte innspill

I underkant av 20 organisasjoner deltok på møtet der de nye sikringsmekanismene ble debattert i detalj. Overordnet fikk Verdensbanken kritikk for å fraskrive seg ansvar og for å senke standarden på en rekke områder, selv om utkastet har noen positive endringer.

Organisasjonene som var tilstede pekte på at utkastet som foreligger åpner for å flytte mange essensielle risikovurderinger, for eksempel knyttet til miljø og tvangsflytting, til etter at prosjektet allerede er blitt godkjent av bankens styre. Dette gjør det vanskelig for lokalsamfunn og andre berørte parter å ha innflytelse over prosjektutformingen. Det er også stor bekymring for at urfolks rettigheter ikke gjelder for alle prosjekter i alle land, men at man i noen tilfeller kan se bort fra denne sikringsmekanismen. Dette er et hett tema i bankens styre, særlig fordi det er medlemmer i banken som representerer land der urfolksdefinisjonen er svært omstridt.

Organisasjonene som var tilstede pekte på at utkastet som foreligger åpner for å flytte mange essensielle risikovurderinger, for eksempel knyttet til miljø og tvangsflytting, til etter at prosjektet allerede er blitt godkjent av bankens styre. Dette gjør det vanskelig for lokalsamfunn og andre berørte parter å ha innflytelse over prosjektutformingen. Det er også stor bekymring for at urfolks rettigheter ikke gjelder for alle prosjekter i alle land, men at man i noen tilfeller kan se bort fra denne sikringsmekanismen. Dette er et hett tema i bankens styre, særlig fordi det er medlemmer i banken som representerer land der urfolksdefinisjonen er svært omstridt.

Det har vært tøff kamp i Verdensbankens styre å i det hele tatt få inkludert referanser til menneskerettigheter i utkastet, men sivilsamfunnsorganisasjoner er langt fra fornøyd. Bankens representanter hevder at FNs Menneskerettighetserklæring ikke må gjelde for bankens prosjekter, et argument som ikke faller i god jord hos organisasjoner som Amnesty og Redd Barna. På tross av henvisninger til barns rettigheter i utkastet understreker Redd Barna at dette må konkretiseres i mye større grad for å sikre at alle barn i beskyttes.

I det nyeste utkastet er det endelig en egen sikringsmekanisme på arbeiderrettigheter, men Unio mener at den ekskluderer visse grupper av arbeidere og er selektiv i utvalget av rettigheter fra ILO konvensjonen. Til miljøorganisasjonenes glede innrømmet bankens team at utkastet er altfor dårlig på biodiversitet, og at det vil komme en bedre sikringsmekanisme i neste forslag. Det er også stor bekymring og frustrasjon over at retningslinjene ikke inkluderer en egen sikringsmekanisme for klima, men bankens svar var at flere land har bedt dem om å ikke lage inkludere dette ettersom det er et betent tema i klimaforhandlingene. 


Skriftlige innspill kan sendes til Verdensbankens team innen 15. desember. Innspillene samordnes og leveres til styret på nyåret, og sivilsamfunn vil få svar på hvilke innspill som inkluderes i neste utkast til våren.


Les fellesbrevet fra nordiske organisasjoner til Verdensbanken her

Les Bretton Woods Project sin analyse av de nye retningslinjene her.

Les flere innspill fra sivilsamfunnsorganisasjoner verden over her.

Foto: Europeiske organisasjoner demonstrerete i September utenfor Verdensbankens kontorer i Brussel, foto av Arnaud GhysLes også:

Facebook Twitter Email