SLUG PÅ VERDENSBANKEN OG IMFS ÅRSMØTER I LIMA 2015

Denne uken arrangeres IMF og Verdensbankens offisielle årsmøter i Lima, Peru. Representanter fra banken og fondets medlemsland møtes for å diskutere politikk og for å stake ut institusjonenes videre retning. I tillegg er årsmøtene en viktige møteplass for sivilsamfunnsorganisasjoner og en god arena for lobbyarbeid. SLUG har møtt de nordisk-baltiske styrerepresentantene i banken og fondet og deltatt på flere interessante møter om gjeldsspørsmål.

Dette er den første gangen siden 1967 at årsmøtene holdes i Latin-Amerika. I tillegg til det offisielle programmet og sivilsamfunnsforumet er det denne gangen en rekke møter arrangert av latinamerikansk sivilsamfunn. Disse møtene avholdes parallelt med det offisielle programmet og kalles Alternativt Forum. SLUG følger debatter om Latin-Amerika med tidligere og nåværende latinamerikanske gjeldskriser i minne. Ved å avholde årsmøtene i Lima og ikke i Washington DC åpnes det for flere latinamerikanske perspektiver, noe SLUGs representanter er glade for.

Tuva-og-Maren-2015-Lima

Styrerepresentant Tuva Widskjold og daglig leder i SLUG, Maren Hemsett.

IMF og Verdensbanken er viktige långivere til utviklingsland og SLUG følger derfor nøye med på institusjonenes utlåns- og gjeldspolitikk. På årets møter står nye retningslinjer for Verdensbankens prosjektutlån og institusjonenes rolle i å oppnå de nye bærekraftsmålene på agendaen. SLUG mener at det er nødvendig med systemer som sikrer rettferdig håndtering av gjeldskriser dersom man skal nå de nye bærekraftsmålene. Løsningene må være bærekraftige og må ikke gå på bekostning av menneskerettighetene. Derfor setter vi fokus på viktigheten av ansvarlig utlån og jobber med å fremme FNs initiativ for gjeldsstrukturering.

Grønn-Tuva-og-Maren-2015-Lima

SLUG møtte IMFs nordisk-baltiske styrerepresentant Audun Grønn.

Brevet til Verdensbanken tar opp UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån, bankens reform av sikringstiltak i utlån, såkalte "safeguards”, bankens rolle i de nye bærekraftsmålene og ansvarlig skattelegging. Brevet til IMF tar opp nye løsninger til gjeldsproblemer, de nye bærekraftsmålene, styrereform og skjev maktstruktur og kondisjonaliteter. Vi har presentert et utvalg av disse problemstillingene i møtet med styrerepresentantene våre i Lima denne uken.

Les brevet til den nordisk-baltiske styrerepresentanten i Verdensbanken.

Les brevet til den nordisk-baltiske styrerepresentanten i IMF.

Organisasjonene som står bak brevene er Changemaker, Diakonia (Sverige), Kepa (Finland), KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Attac, FIVAS, Fellesrådet for Afrika, WWF (Sverige), Sosialistisk Ungdom, Regnskogfondet og SLUG.

Følg SLUG på Facebook og Twitter for oppdateringer fra møtene. Les også:

Facebook Twitter Email