Tema

Gribbefond

Gribbefond er selskaper som har spesialisert seg på å kjøpe opp gjeld for en brøkdel av verdien for deretter å kreve full tilbakebetaling. Gribbefondene har ressurser til å føre harde rettssaker mot fattige land for å tvinge dem til å betale tilbake gamle lån. Virksomheten til gribbefond er oppfattet som svært bekymringsfullt både av gjeldsslettebevegelsen, IMF og av flere lands myndigheter ettersom den truer effekten av å gi fattige land gjeldsslette.

En kjent gribbefondsak er NML Capitals søksmål mot Argentina. Argentina fikk gjelda si restrukturert tidlig på 2000-tallet, men bare 93% av kreditorene godtok gjeldsslettepakken som reduserte landets gjeld til 25-30% av dens opprinnelige verdi. De resterende 7% var gjeld kjøpt opp av gribbefond, som i 2013 vant frem i det amerikanske rettssystemet. I juli 2014 skapte dommen store problemer for Argentina, fordi landet ikke får lenger får betalt sine andre kreditorer gjennom det amerikanske banksystemet. Argentina-saken har skapt stor internasjonal oppmerksomhet rundt problemet med gribbefond. 

Nyheter om Gribbefond: