Slettet Nicaraguas gjeld til gribbefond

7 milliarder kroner av Nicaraguas private gjeld er slettet som følge av at Verdensbanken har gjennomført en ”buyback”-operasjon. Norge er det største giverlandet til operasjonen, skriver UD i sin pressemelding. 

Pressemelding fra Utenriksdepartementet 10.12.07.


Såkalte ”gribbefond” er et problem for mange gjeldstyngede land. Slike fond kjøper opp de fattigste og mest gjeldstyngede landenes gjeld, for så å saksøke landet og kreve hele det opprinnelige beløpet samt renter tilbakebetalt.

De siste årene er mye av de fattigste og mest gjeldstyngede landenes gjeld slettet. Internasjonale gjeldsletteinitiativer har bidratt til at landene kan prioritere viktige utviklingstiltak. Gribbefondene kan være med på å undergrave dette.

Norge har vært en viktig giver i operasjoner hvor fattige land kjøper tilbake sin egen private gjeld. Bare det siste året har Norge vært den største giveren i to slike operasjoner. Med et norsk bidrag på 60 millioner kroner har Verdensbanken gjennomført en såkalt ”buyback”- operasjon i Nicaragua. De siste avtalene om kjøp og sletting av 7 milliarder kroner av Nicaraguas private gjeld (over 95 prosent av landets totale private gjeld) ble godkjent av nicaraguanske myndigheter 5. desember.

I land som har en bedre økonomisk situasjon, vil andrehåndsmarkeder av gjeld kunne forbedre effektiviteten i kredittmarkedene. Men i veldig fattige land vil annenhåndsmarkedet for gjeld være lite og svært lite konkurransedyktig.

– Gjennom gribbefondenes strategier avledes tiltrengt gjeldslette bort fra de fattigste landene i verden og inn på noen rikes bankkonti. Vi er godt fornøyd med resultatet av operasjonen i Nicaragua og vil vurdere bidrag til slike operasjoner også i framtiden, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge var det første landet som annonserte bidrag til gjeldsoperasjonen for Nicaragua. Totalt har den kostet cirka 335 millioner kroner. Av dette har Verdensbanken bidratt med halvparten, mens Norge var den største bilaterale giveren med et bidrag på 60 millioner. Det tidlige norske bidraget førte til at andre land kom på banen. Les også:

Facebook Twitter Email