Gjeldsradio - en serie om gjeld på fire episoder

U-landsgjeld snur verden på hodet. Hvert år mottar vi i rike land 5 ganger mer penger enn det vi gir til fattige land. U-landsgjeld er en av de grunnleggende årsakene til fattigdom, men hvorfor er det sånn? Hvordan havnet vi i en situasjon hvor pengestrømmen går fra fattig til rik?

RadioDazebyIanHayhurst-size360x234quality75

Gjennom fire episoder på ca 20 min hver setter SLUG søkelyset på årsakene til u-landsgjeld. I den første episoden hører vi hvordan fattige land endte opp med en enorm gjeldsbyrde til rike land, og hva som har blitt gjort for å bedre situasjonen. Episode 2 tar for den globale gjeldsbevegelsen og hva viktige stemmer i Nord og Sør sier om global rettferdighet. Episode 3 dreier seg om hvordan fattige land i lang tid betalte tilbake penger til Norge for varer som aldri ble brukt, og hva regjeringen gjorde for å gjøre det godt igjen. I siste episode diskuterer vi hvordan vi skal hindre at gjeldsproblemer skal oppstå igjen, og hva vi kan gjøre for å ta et oppgjør med gammel gjeld.

På grunn av rettighetsspørsmål har vi foreløbig bare den første episoden i gjeldsserien på nett. Ta kontakt dersom dere er interessert i mer informasjon om gjeldsserien og de resterende episodene.


Foto: Ian Hayhurst, Flickr Les også:

Facebook Twitter Email