Indonesias gjeld til Norge: Illegitim?

Tirsdag skal indonesisk gjeld til Norge diskuteres på et seminar i Jakarta. Bakgrunnen for seminaret er mistanke om at deler av Indonesias gjeld til Norge er illegitim. En rekke representanter fra Indonesias departementer skal delta.

Magnus Flacké som utforsker hva norske lån til Indonesia gikk til på 1990-tallet på oppdrag fra Slett U-landsgjelda (SLUG) og i samarbeid med International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Sammen skal de legge fram sine funn. Målet med seminaret er å få input til funnene og diskutere hva som bør gjøres av norske og indonesiske myndigheter.

Saken er at da den indonesiske dikatoren Suharto satt ved makten på 1990-tallet, tok Indonesia opp lån fra Norge for å gjennomføre prosjekter karakterisert som miljøprosjekter. Flere av prosjektene som skulle bli levert av norske selskaper ble aldri fullført. I dag betaler Indonesia fortsatt ned på gjelden etter de mislykkede prosjektene. SLUG ser en del paralleller mellom Indonesia-gjelden og gjelden etter skipseksportkampanjen på 70-tallet. Sistnevnte ble slettet i 2006, med utgangspunkt i at Norge som utlåner hadde et medansvar.Les også:

Facebook Twitter Email