Krever gjeldsrevisjon for Zimbabwe

Landet skylder 255 milliarder dollar. Senator Obert Gutu vil ha en objektiv vurdering av gjeldens legitimitet.

- Zimbabwe er så å si konkurs, skriver senator Obert Gutu i et innlegg i forbindelse med konferansen ”Towards A Sustainable Public Debt For Zimbabwe” i Harare forrige uke. Han tar til orde for en revisjon av Zimbabwes utestående gjeld, for å avdekke hvilke lån som ikke har blitt brukt til folkets beste.

Odiøs gjeld

Obert Gutu tar opp doktrinen om odiøs gjeld, som han mener kan brukes i en eventuell gjeldsrevisjon. En gjeld er odiøs dersom den er tatt opp uten folkets samtykke, ikke har kommet folket til gode og utlånerne var klar over dette.

- Den aller meste av utviklingslandenes gjeld er juridisk odiøs. Som et utviklingsland er Zimbabwe dermed uungåelig en del av denne odiøse gjeldsfiaskoen, skriver Gutu.

Zimbabwe skylder blant annet Verdensbanken 676 millioner dollar, IMF 138 millioner dollar og Den afrikanske utviklingsbanken 438 millioner dollar. Zimbabwe er i et voldsomt økonomisk uføre med galopperende inflasjon og skrapet statskasse. Frankrike har nå åpnet for å slette gjelden på 400 millioner dollar som Zimbabwe skylder.

Ikke bare landreformen

Gutu tar også et oppgjør med det han mener er en rådende forestilling om at Zimbabwes økonomiske kollaps skyldes de famøse landreformene på begynnelsen av dette tiåret, da hvite bønder ble drevet fra gårdene sine over hele landet. Ifølge Gutu var landets økonomi i ferd med å velte allerede før landet ble selvstendig i 1980. Ikke minst skyldes dagens krise at Zimbabwe har gjeld landet ikke er i stand til å betjene. Les også:

Facebook Twitter Email