Det bolivianske parlamentet anbefaler gjeldsrevisjon

30. desember, 2009 stemte det bolivianske parlamentet for å sette opp en egen kommisjon til å granske Bolivias utenlandsgjeld. En slik gjeldrevisjon innebærer en detaljert undersøkelse av hvor gjelden kommer fra, hva de lånte pengene har blitt brukt på, og om det har hatt effekt. 

I et kommuniké fra bolivianske parlamentet blir det understreket at kommisjonen skal «undersøke prosessen rundt opptakelse av nye og reforhandling av eksisterende offentlige lån". Det blir også spesifisert at revisjonen skal avgjøre "legitimiteten, lovligheten, åpenheten, kvaliteten, effekten og effektiviteten" av disse prosessene og gjeldssletteprosesser som har blitt registrert i Bolivia de siste tiårene.Medlemmer av parlamentet som støtter en gjeldsrevisjon argumenterer atutenlandsgjelden ble inngått uten folkets samtykkei diktaturperiodene i Bolivia, og at Bolivias høye utenlandsgjeld fortsatt er alarmerende. De hevder videre at at økonomiske og sosiale utviklingsprosjekter og -programmer finansiert med eksterne midler ikke har greid å redusere de høye nivåer av fattigdom og ulikhet i landet.

"På bakgrunn av den nåværende globale finansielle og økonomiske krisen anser vi det som hensiktsmessig å samle tidligere erfaringer for å komme med anbefalinger for en ny ansvarlig utenlandsgjeld", sier resolusjonen.Ifølge en rapport fra Bolivias sentralbank var landets offentlige utenlandsgjeld på til sammen 2,8 milliarder dollar i september 2009 - noe som er316 millionerdollar mer enn beløpet registrert i desember 2008.Bolivias sosiale organisasjoner, inkludert Jubilee Foundation, har ved flere anledninger foreslått å gjennomføre en ekstern gjeldsrevisjonen for å finne opprinnelsen, betingelsene og virkningen av gjeldssituasjonen.

Kilde: Eurodad, Correo del SurLes også:

Facebook Twitter Email