Fiasko og diktatorgjeld

"Nye funn fra Indonesia viser at det finnes illegitim gjeld til Norge som regjeringen ikke har hatt oversikt over, og det kan finnes mer." 

Indonesiske miljø- og utviklingsprosjekter under Suhartos diktatorvelde på 90-tallet, finansiert blant annet av norske eksportkreditter, ble aldri ferdigstilte. Indonesia betaler fremdeles ned på illegitim gjeld til Norge. Norske myndigheter må gjennomføre gjeldsrevisjonen de har lovet og få ryddet opp i gammelt snusk! 

President Suhartolite-size470x1200quality75

En rekke prosjekter i utviklingsland ble på 90-tallet finansiert delvis med norske bistandsmidler og delvis med eksportkreditter – statlige garantier som sikrer norske bedrifter for tap. Sju prosjektavtaler ble signert mellom Norge og Suhartos Indonesia, med en samlet verdi påover en milliard kroner. Slett U-landsgjelda ga nylig ut en rapport der de sammen med den indonesiske organisasjonen INFID, har sett nærmere på to av prosjektene og har avdekket ambisiøse planer, mislykkede prosjekter, norske næringslivsinteresser og indonesisk milliongjeld.

Ett av prosjektene var et bølgekraftanlegg på Java. Teknologien hadde vist seg ubrukelig i Norge, men ble solgt til Indonesia for å gi ren strøm og overføre miljøvennlig teknologi. Prosjektet ble en fiasko. Fortsatt skylder Indonesia 2.5 millioner dollar til Norge for et bølgekraftverk som aldri ble realisert og miljøteknologi som aldri ble overført.

Det andre prosjektet har fått navnet «Seawatch». Det er et avansert system som blant annet skulle brukes til å overvåke forurensing i havet. Teknologi som ikke var egnet for de tropiske havforholdene i Indonesia, mangelfull opplæring og oppfølging fra norsk side, er sammen med den asiatiske finanskrisen i 1997 med på å forklare hvorfor Indonesia ikke har sett noe til fordelene de var forespeilet da de signerte millionkontrakten. 13 år senere skylder Indonesia fortsatt 8.8 millioner dollar til Norge. Norge kan ikke holde det indonesiske folk ansvarlig for denne gjelden som har oppstått under et diktatorregime og som følge av feilslåtte prosjekter. 

Litebilde-FishermanatBaronBeachbyMagnusFlack-size302x202quality75

Dette er ikke første gang vi ser at norske penger har gått til feilslåtte utviklingsprosjekter som befolkningen i u-land betaler på i mangfoldige år. I 2006 vedtok Norge å slette skipseksportgjelda fra 1970-tallet. Begrunnelsen var nettopp at den stammet fra feilslåtte utviklingsprosjekter. Når den indonesiske kjøperen av det feilslåtte bølgekraftprosjektet foreslo å slette gjelden i 2003, bare tre år før skipseksportgjelda ble sletta, var svaret fra norske myndigheter at et land ikke kunne slette gjeld på egenhånd i solidaritet med andre kreditornasjoner. Norge har nå vist at det er mulig, og nå må det samme gjøres med Indonesias gjeld.

De nye funnene fra Indonesia viser at det finnes illegitim gjeld til Norge som regjeringen ikke har hatt oversikt over, og det kan finnes mer. En norsk gjeldsrevisjon, altså en fullstendig gjennomgang av alle utestående lån til Norge samt norsk utlånspraksis, må gjennomføres nå.


SLUGs leserinnlegg i Dagbladet 3. juni - Fiasko og diktatorgjeld - ble noe forkortet i papirutgaven. Dette er den opprinnelige teksten.

Les også:
Ny SLUG-rapport: Indonesias diktatorgjeld til Norge
Nasjonalt press for gjeldsrevisjon
Spørjekonkurranse om Indonesia, gjeld og gjeldsrevisjon.Les også:

Facebook Twitter Email