Krever gjeldsfrys og gjelsrevisjon i Zimbabwe

Zimbabwe er i gjeldskrise. Landets utenlandsgjeld utgjør 163 prosent av BNP, noe som er langt over IMFs bærekraftsgrense på 30 prosent for land med svake regelverk og institusjoner som Zimbabwe. I 2009 brukte Zimbabwe 48 prosent av sine inntekter til å betjene gjeld. Nå krever organisasjoner gjeldsfrys og gjeldsrevisjon. 

Zimbabwes gjeld til eksterne kreditorer er estimert å nå 7,6 milliarder dollar i 2010. Av dette er 5,1 dollar forfalt gjeld. Et av tiltakene IMF anbefaler er at Zimbabwe øker utvinningen av mineraler for å kunne betale ned på gjeld og dermed normalisere forholdet til kreditorene og kvalifisere til HIPC (Highly Indebted Poor Countries) - initiativet for gjeldslette.

Men Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD) er motstandere av gjeldslette gjennom HIPC. De krever en revisjon av Zimbabwes gjeld etterfulgt av sletting av enhver gjeld som blir funnet å være illegitim. Dette kravet har fått støtte av flere andre internasjonale gjeldsorganisasjoner og -nettverk.

ZIMCODD har uttalt at den store gjelden går ut over befolkningen fordi penger går til nedbetaling, renter og straffegebyr på gjelden istedenfor til sosial sektor og infrastruktur. De kritiserer også det nåværende juridiske rammeverket for låneopptak og gjeldsforvaltning i Zimbabwe og hevder at dette ikke sikrer innsyn, ansvarlighet og inkludering.

I lys av gjeldskrisen og de dystre økonomiske utsiktene i Zimbabwe, oppfordrer ZIMCODD landets kreditorer til å huske på sine forpliktelser gjennom tusenårsmålene og internasjonale konvensjoner som skal sikre økonomiske og sosiale rettigheter til alle. Det konkrete forslaget fra ZIMCODD til kreditorene er å innføre et moratorium på Zimbabwes gjeld inntil en gjeldsrevisjon kan bli gjennomført.

Lederen i den sentrale fagforeningen Zimbabwe Congress of Trade Unions, Lovemore Matombo, støtter ZIMCODDs krav om en revisjon av landets gjeld, og uttalte nylig at zimbabwere ikke burde tvinges til å betale tilbake penger de ikke har brukt.


Primærkilde:


Les mer:

Foto:Hyperinflation- bearer cheques printed in Zimbabwe, av Sokwanele - ZimbabweLes også:

Facebook Twitter Email