Parisklubben sletter Kongos illegitime gjeld

Parisklubben har vedtatt å slette 7,35 milliarder av DR Kongos gjeld. (1) Hele Kongos gjeld til Norge på om lag 130 millioner kroner, pluss renter, blir slettet. (2) Et av verdens aller fattigste land (3) skal ikke lenger tynges av urettferdig diktatorgjeld. SLUG mener at gjeldssletten kommer sent, men godt, og utgjør et positivt bidrag til landets videre utvikling. 

DR Kongo har i mange år vært tynget av en illegitim diktatorgjeld. (4) DR Kongos milliardgjeld stammer i stor grad fra president Mobutu Sese Sekos regime fra 1965 til 1997. Mobutu er en av historiens mest korrupte diktatorer. (5)

Kongos store gjeldsbyrde har ikke vært bærekraftig, og dette har gått ut over landets evne til å sørge for sitt folks behov. Kongo ble inkludert i Verdensbanken og IMFs gjeldssletteinitiativ HIPC for 7 år siden, og i juli i år kom beskjeden om at de hadde fullført løpet og skulle få slettet sin gjeld til de internasjonale finansinstitusjonene. Det er svært beklagelig at denne prosessen skal ta så lang tid, spesielt med tanke på at de skadelidende er det kongolesiske folk.Når kreditorlandene i Parisklubben nå har blitt enige om å slette en stor del av Kongos gjenstående gjeld, kommer dette som et svært positivt bidrag til dette fattige landets utvikling og fattigdomsbekjempelse. Kongolesiske myndigheter har forpliktet seg til å bruke frigjorte midler fra gjeldsslette på områder som er skissert i landets strategidokument for fattigdomsbekjempelse (poverty reduction strategy paper). (6) Flere andre land har etter gjeldsslette satt av frigjorte midler i et eget fond som har blitt øremerket visse utviklingsfremmende områder. Frigjorte midler fra gjeldsslette har på den måten vist seg å ha en svært positiv utviklingseffekt.


Kilder:

  1. Paris Club cancels more than half of DR Congo's debt, BBC 18. November 2010. http://www.bbc.co.uk/news/business-11784773
  2. Norge er med på å slette Kongos milliardgjeld, VG Nett 19. november. http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10019215
  3. FNs Statistics of the Human Development Report 2010, http://hdr.undp.org/en/statistics/
  4. DR Kongos illegitime gjeld slettes, www.slettgjelda.no 5. juli 2010 . http://slettgjelda.no/tema/gjeldssletteinitiativer/artikler/DR Kongos illegitime gjeld slettes.d25-SwtHW7V9hRHM1H.ips#_edn1
  5. Mobutu Sese Seko, Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko
  6. Paris Club cancels 7.35 billion dollars in DR Congo debt, ReliefWeb 18. november. http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/VVOS-8BBT74?OpenDocument


Les også:

Facebook Twitter Email