Sør-Sudan må ikke arve illegitim gjeld

Folkeavstemmingen om løsrivelse for Sør-Sudan går mot slutten. Dersom innbyggerne stemmer for løsrivelse vil et av de viktige punktene i en forhandling være hva som skal skje med Sudans utenlandsgjeld. Denne gjelda er på 35 milliarder dollar, hvorav 20 milliarder er renter. Lånene har blitt gitt til diktatorer og undertrykkende regimer. 

Store deler av gjeldsbyrden til land i Sør består av illegitime lån. Illegitim gjeld stammer for eksempel fra lån tatt opp av undertrykkende regimer, lån tatt opp til illegitime formål eller lån gitt til mislykkede prosjekter som forårsaket miljømessig eller sosial skade som burde vært forutsett av långiver.

Sudans gjeld stammer fra illegitime lån gitt til diktatorer og regimer som har undertrykt sin egen befolkning. Mye av gjelden ble opparbeidet under Gaafar Nimeirys regime på 70- og 80-tallet.

Under den kalde krigen utgjorde Sudan en brikke i et spill mellom vestlige stormakter om makt, penger, ressurser og innflytelse. Billige lån til afrikanske stater var et taktisk grep for å bygge allianser ”, sier Kristian Jahren Øvretveit, styreleder i Slett U-landsgjelda (SLUG).

På 80-tallet endret det økonomiske klimaet seg, og lånefesten gikk over i en rentebakrus for låntakerlandene. I 1985 var Sudans utenlandsgjeld på 9 milliarder dollar, men har i etterkant vokst til over 35 milliarder på grunn av renter og nye lån til Omar al-Bashirs regime.

Store gjeldsbyrder hindrer utvikling, statsbygging og fattigdomsbekjempelse i mange fattige land. I tilfelle deling av Sudan må ikke Sør-Sudan bli tynget av en nedarvet illegitim gjeld, gitt av overivrige, uansvarlige kreditorer i et politisk spill til regimer som gjennom årene har undertrykt befolkningen i sør.

”Dersom gjelda deles mellom nord og sør, bør Sør-Sudans gjeld slettes umiddelbart. Sør-Sudans befolkning må ikke holdes ansvarlig for lån som har blitt brukt til å undertrykke dem,”
sier Øvretveit.


Kontaktpersoner:


Mer informasjon:

Foto: Sigrun EspeLes også:

Facebook Twitter Email