En seier for SLUG

15. august ble den norske gjeldsbevegelsen servert bløtkake av utviklingsminister Heikki Holmås, som annonserte at Norge vil gjennomføre en gjeldsrevisjon. Dette var en historisk dag for den norske gjeldsbevegelsen, som har jobbet for dette i lang tid.

En norsk gjeldsrevisjon, altså en gjennomgang av utviklingslands gjeld til Norge, er nødvendig for å undersøke om Norges utlånspraksis har vært ansvarlig. Dette blir første gang et kreditorland gjennomfører en gjeldsrevisjon, og det vil dermed kunne skape presedens internasjonalt.

Norge skrev også historie da daværende utviklingsminister Erik Solheim slettet gjelda etter Skipseksportskampanjen i 2006 på bakgrunn av kreditors medansvar for feilslått utviklingspolitikk. Gjeldsrevisjonen er en naturlig forlengelse av Norges arbeid for kreditors medansvar. I tillegg til å avdekke illegitim gjeld vil funnene i revisjonen kunne bidra til å bedre norsk utlånspraksis, og dermed også forhindre oppbyggingen av ny illegitim og ubetalbar gjeld.

De siste årene har Norge også kjempet på internasjonal arena for å øke kreditors medansvar, blant annet gjennom støtte til utarbeidelsen av prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak i FN. Til gjeldsslettesamfunnets store glede er det disse prinsippene som norske utlån skal måles opp mot, i tillegg til nasjonale retningslinjer. SLUGs studie av Indonesias gjeld til Norge fra 2009 viser at det finnes gjeld i Norges utlånsportefølje som stammer fra lån som ikke skulle vært gitt. Det blir nå spennende å se hvordan FNs retningslinjer anvendes, og vi håper at revisjonen vil komme til samme konklusjon som SLUG når det gjelder Indonesias gjeld til Norge.

Regjeringen har gitt SLUG og andre organisasjoner mulighet til å gi innspill til arbeidsbeskrivelsen for hvordan gjeldsrevisjonen skal utføres. I skrivende stund venter vi på at jobben skal bli lagt ut på anbud internasjonalt. Tidsrammen for gjennomgangen er satt til ett år, så her gjelder det å holde et øye med prosessen!

Les artikkelen i Gjeldsbrevet # 2 2012.

Foto: Heikki Holmås tilbyr gjeldsrevisjon og deilig kake. Av SLUG.Les også:

Facebook Twitter Email