Fra ord til handling

«Vi er også utålmodige», skriver Heikki Holmås i Klassekampen 16. juni som svar på vår oppfordring om å begynne arbeidet med en gjelds­revisjon. Det er fint at utviklings­ministeren deler vår frustrasjon, men det er bare han som kan gjøre ord til handling. 

Dessverre ser det ut til at politikerne ikke fristes av tanken på å revidere norsk utlånsportefølje: På tross av målsettingen i Soria Moria, har ikke temaet engang vært oppe i regjering.

Vegringen kan ifølge Holmås skyldes at arbeidet vil være vanskelig. Vi har forståelse for at gjeldsrevisjon er en omfattende prosess, og at man vil gjøre det ordentlig når det først gjøres. Det er likevel ingen umulig oppgave, noe erfaringene fra gjeldsrevisjoner i Irland, Ecuador og Storbritannia har bevist.

Vi tror det heller står på manglende vilje til å ta en skikkelig gjeldsoppvask. En omfattende gjennomgang kan virke meningsløs for et lite land med en enda mindre utlånsportefølje. Men det har seg dessverre sånn at det ikke bare er rent mel i posen, Norge mottar fortsatt nedbetalinger på lån som aldri skulle vært gitt. Slett U-landsgjelda (Slug) har gjort en studie som viser at Indonesia betaler på gjeld til Norge for et bølgekraftverk som aldri ble realisert og for miljøteknologi som aldri ble overført. Med andre ord; det finnes mer illegitim gjeld. Holmås låner slagordet vårt og sier at det handler om rettferdighet. Da bør Indonesias gjeld være ammunisjon nok for Utviklingsministeren til å få Regjeringen til å sette i gang arbeidet.Les også:

Facebook Twitter Email