Gjeldsrevisjon i media

15. august annonserte Utviklingsminister Heikki Holmås at den norske regjeringen vil bli den første til å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Dette er et viktig skritt mot mer ansvarlig utlånspraksis. Her er en samling av medieklipp om saken.Les også:

Facebook Twitter Email