Jersey vedtar lov om gribbefond

Nå har Jersey endelig vedtatt sin egen lov som forbyr gribbevirksomhet. Dette gjør at gribbefond ikke lenger kan bruke rettsalene i Jersey for å tvinge dollarmilliarder fra fattige land for gammel, frafalt gjeld. Styreleder i SLUG, Catharina Bu, sier "Jerseys nye lov er viktig for å forhindre gribbevirksomhet, og flere territorier bør følge Jerseys eksempel". 

IangorstJersey-size470x1200quality75

Chief Minister i Jersey, Ian Gorst.

Gribbefondene er juridiske spesialister og har ressurser til å føre harde rettssaker mot fattige land for å tvinge dem til å betale tilbake gamle lån. Etter at britene innførte en permanent lov som forhindrer at gribbefond bruker domstolene i England, benyttet gribbene seg av smutthull i loven som gjorde at de likevel kunne ty til domstoler i det britiske skatteparadiset Jersey. Dette skal det nå blir slutt på.

Det forrige tilfellet i Jersey var multimillionær Peter Grossmans sak mot Kongo hvor han krevde $100 millioner for flere tiår gammel gjeld (lesDR Kongos gjeld i gribbenes klør). Grossman vant saken mot Kongo, men dommen ble heldigvis overkjørt av Storbritannias høyeste rettsinstans, Privy Council (les Gribbefond nektes gevinst).

En sentral politiker fra Jersey, Ian Gorst, mener avgjørelsen om å innføre lover mot gribbevirksomhet viser at Jersey er et velregulert og samarbeidsvillig territorium. Flertallet av Jerseys parlamentarikere stemte for lovforslaget, med kun én motstemme. Gorst slo fast at avgjørelsen viser at Jersey er forpliktet til internasjonale gjeldssletteinitativ. Loven omfatter bare gjeld som er eldre enn 2004 og den gjelder kun for land som har fått gjeldsslette gjennom gjeldssletteinitiativet for de fattige gjeldstyngende landene (HIPC).

Bu understreker at "For å ta et oppgjør med gribbene en gang for alle bør det arbeides for et internasjonalt forbud mot å selge lån til en tredjepart uten forhåndsgodkjenning av låntakerlandene."

I dag er Storbritannia det eneste landet som har en lov som går eksplisitt ut på å begrense gribbefondspraksis, men andre land vurderer lignende lovforslag. Den vedtatt lovendringen må godkjennes av Privy Council før den blir offisiell lov, noe som vil ta noen måneder.

Ifølge IMF og Verdensbankens anslag krever gribbefond nå $ 1.47 milliarder fra utviklingsland, blant annet Kamerun, Etiopia, Sudan, Uganda og DR Kongo. Virksomheten fra gribbefond er oppfattet som svært bekymringsfullt både av gjeldsslettebevegelsen, IMF og av flere lands myndigheter ettersom den truer effekten av å gi utviklingsland gjeldsslette.


Les mer:

Jersey puts stop to vulture funds circling its courts (The Guardian)
Gribbefond (SLUG)
DR Kongos gjeld i gribbenes klør (SLUG)
Gribbefond nektes gevinst (SLUG)
Gribbefond med klørne i gresk gjeld (SLUG)

Foto: Chief Minister i Jersey, Ian Gorst.Les også:

Facebook Twitter Email