La noen andre ta oppvasken (Dagsavisen)

I Dagsavisen i dag skriver SLUGs Gina Ekholt og Changemakers Ingrid Aas Borge om behovet for at en norsk gjeldsrevisjon gjennomføres eksternt. Oppfordringen lyder: Sigbjørn Johnsen må la noen andre ta gjeldsoppvasken for ham, og ikke forsøke å skjule skitne tallerkener i skapet. 

Definisjonen på en revisjon er en uavhengig gransking og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold. Når det nå diskuteres hvordan Norge skal gå igjennom sin egen utlånsportefølje ser det ut til at Finansdepartementet har latt ordboken stå igjen i bokhyllen: Departementets uoffisielle forslag er å ta gjennomgangen selv

Landets fremste økonomer har tydeligvis skyhøy tiltro til egen revisjonskompetanse, men den deles dessverre ikke av Changemaker og Slett U-landsgjelda (SLUG). En intern gjennomgang av norske fordringer er ikke det vi så for oss da vi for tre år siden feiret de sterke løftene i Soria Moria II, der det fastslås at regjeringen vil gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon.

På papiret er en revisjon altså en ekstern gransking av økonomiske forhold. Vi mener at man dessuten må kartlegge utviklingseffekten av norske utlån for å forsikre oss om at vi ikke mottar nedbetalinger på illegitim gjeld. Slik ekspertise har ikke Finansdepartementet, og jobben bør derfor gjøres av fagfolk med spesialkompetanse på dette feltet.

Norge kan, ved å gjennomføre en uavhengig revisjon av sine utestående fordringer til utviklingsland, vise en vei framover i det internasjonale gjeldsanarkiet. Da er det viktig at Norge setter et eksempel vi ønsker at andre skal følge. En intern revisjon tilfredsstiller ikke kravene om åpenhet og transparens som vi krever av låntagerland.

Da finansminister Sigbjørn Johnsen erklærte at Norge vil innføre land-for-land rapportering, ble han møtt av en jublende fanskare. Vi står klare til å heie på ham igjen. Men da må han la noen andre ta gjeldsoppvasken for ham og ikke forsøke å skjule skitne tallerkener i skapet.

Innlegget stod på trykk i Dagsavisen 27.06.2012.

Les mer om SLUGs kampanje "Gjennomfør en gjeldsoppvask".Les også:

Facebook Twitter Email