Norge setter gullstandard for gjeldspolitikk

I dag ble den norske gjeldsbevegelsen servert bløtkake av utviklingsminister Heikki Holmås, som annonserte at Norge vil gjennomføre en gjeldsrevisjon. – Dette er en historisk dag for den norske gjeldsbevegelsen, sier daglig leder i Slett U-landsgjelda (SLUG), Gina Ekholt.

- Gjeldsbevegelsen har jobbet for en gjeldsrevisjon i lang tid, så nå feirer vi at Norge blir den første kreditoren som reviderer utlånsporteføljen sin, sier Ekholt.

Norge skrev også historie da daværende utviklingsminister Erik Solheim slettet gjelda etter Skipseksportskampanjen i 2006 på bakgrunn av kreditors medansvar for feilslått utviklingspolitikk.

- Gjeldsrevisjon er en naturlig forlengelse av Norges arbeid for ansvarlig utlån. Dette er et viktig verktøy for å forhindre nye gjeldskriser og for å avdekke illegitim gjeld, sier Ekholt.

De siste årene har Norge kjempet på internasjonal arena for å øke kreditors medansvar, blant annet gjennom utarbeidelsen av prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak i FN-konferansen for handel og utvikling (Unctad). Til gjeldsslettesamfunnets store glede er det disse prinsippene som vil legges til grunn for revisjonen.

- Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre land som vil gjennomføre en gjeldsrevisjon og vil skape presedens internasjonalt, sier Ekholt.

En norsk gjeldsrevisjon, altså en gjennomgang av utviklingslands gjeld til Norge, er nødvendig for å forsikre oss om at Norges utlånspraksis er ansvarlig. SLUGs studie fra 2009 viser at det finnes utlån i Norges portefølje som ikke skulle være gitt, og som Indonesia fortsatt betaler ned på.

Det blir spennende å se hvordan Unctads retningslinjer anvendes, og vi håper at den vil komme fram til samme konklusjon som oss når det gjelder Indonesias gjeld til Norge, sier Ekholt.

Gjeldsrevisjonen vil bli lagt ut på anbud internasjonalt og blir gjennomført i løpet av et år.

Mer informasjon
Les mer om den norske gjeldsrevisjonen her.
Les mer om Indonesias gjeld til Norge her.
Les mer om Slett U-landsgjelda her.

Kontaktpersoner:
Gina Ekholt, daglig leder i SLUG, 911 37 078 / slug@slettgjelda.no. Last ned pressebilde.
Catharina Bu, styreleder i SLUG, 97 18 77 40 /catharina@slettgjelda.no. Last ned pressebilde her.Les også:

Facebook Twitter Email