Norge setter gullstandarden (Dagsavisen)

Norge setter gullstandarden (Dagsavisen)

I dagens utgave av Dagsavisen skriver Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) om den norske gjeldsrevisjonen. "En norsk gjeldsrevisjon vil sette søkelyset på ansvarlighet internasjonalt, være med på å utvikle internasjonale kriterier for ansvarlig långivning og låneopptak og legge press på andre kreditorer til å gjøre det samme," skriver Holmås.

For seks år siden tok den rødgrønne regjeringen ansvar for Norges feilslåtte utviklingspolitikk og slettet alene og betingelsesløst over en halv milliard kroner av gjelden fattige land hadde til Norge.

Gjelden stammet fra den norske skipseksportkampanjen (1976-80). Nå, seks år etter, setter Norge igjen gullstandarden på gjeldsområdet; Regjeringen har besluttet å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Arbeidet settes ut på internasjonalt anbud, igangsettes i 2012 og ferdigstilles før sommeren 2013.

Mye gjeld er slettet de siste årene. Alene er imidlertid ikke sletting nok. Viktigere enn å slette gjeld er å sikre at fattige land ikke får en så stor utenlandsgjeld at sletting blir nødvendig. For å sikre seg mot dette har begge parter et ansvar. Låntakerne har et ansvar for ikke å låne over evne og for å låne penger til riktige formål. Långiverne har også et ansvar for å opptre ansvarlig. Å ikke kun hevde sine egne eksportinteresser, det å ikke å ta urimelig betalt, å la låntakers prioriteringer også gjelde, åpenhet, miljøkrav, og å vurdere låntakers mulighet til å betale ned gjelden, er alle eksempler på elementer som inngår i begrepet ansvarlig långivning.

Norge er i front internasjonalt for å sette søkelyset på ansvarlig långivning. Med norske penger lanserte FN i vår internasjonale kriterier for ansvarlig långivning. Mange land har sluttet seg til retningslinjene, også kreditorland. Gjennomføringen av en norsk gjeldsrevisjon må ses i sammenheng med dette arbeidet. En norsk gjeldsrevisjon må også sees i sammenheng med Norges arbeid for å fremme finansiell åpenhet.

Formålet med å gjennomføre en gjeldsrevisjon er ikke å slette gjeld. Dette er et normutviklende arbeid. Formålet er å bidra til at man fra norsk side utøver en ansvarlig långivning og at arbeidet kan bidra til at andre kreditorer diskuterer og gjennomfører lignende gjennomganger og derigjennom blir bedre långivere. Ansvarlig långivning og gjeldsrevisjon har vært på den internasjonale agendaen en stund. Likevel har det så langt ikke vært gjort en gjeldsrevisjon i et kreditorland. En norsk gjeldsrevisjon vil sette søkelyset på ansvarlighet internasjonalt, være med på å utvikle internasjonale kriterier for ansvarlig långivning og låneopptak og legge press på andre kreditorer til å gjøre det samme.

Les innlegget i Dagsavisen her.
Les mer om den norske gjeldsrevisjonen her.
Les andre nyhetsklipp om gjeldsrevisjonen her.

Forsidebilde: nyemeninger.no
Forstørret bilde: Ingrid Harvold KvangravenLes også:

Facebook Twitter Email