Deloitte skal revidere utviklingslands gjeld til Norge

Det er nå avgjort at det blir Deloitte som skal gå gjennom utviklingslands gjeld til Norge. Dette innebærer å vurdere om norske lån har blitt gitt i tråd med FNs prinsipper for ansvarlig utlån samt GIEKs prinsipper for bærekraftig utlån. Arbeidet begynner nå og gjeldsrevisjonen skal lanseres 21. juni. 

I fjor annonserte utviklingsminister Heikki Holmås at Norge skal gjennomføre en gjeldsrevisjon. Dette var en historisk avgjørelse og Norge vil nå bli det første utlånerlandet som gjennomfører en gjeldsrevisjon. Dette innebærer en revidering av utviklingslands gjeld til Norge. Det er gjeld fra 7 land som skal gjennomgås, og til sammen utgjør gjelden ca 1 milliard norske kroner. Lånene er gitt til Zimbabwe, Myanmar, Sudan, Somalia, Pakistan, Indonesia og Egypt.

Oppdraget ble lyst ut på offentlig anbud i fjor (se arbeidsbeskrivelsen) og i mars ble det avgjort at det blir Deloitte som får oppdraget. Deloitte er et anerkjent internasjonalt konsulentselskap som arbeider innen ”alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor”, og de har erfaring fra å sette sammen tverrfaglige team.

Ifølge avtalen med Utenriksdepartementet skal Deloitte ha rapporten ferdig 21. juni. Slett U-landsgjelda (SLUG) håper at Deloitte vil inkludere SLUGs anbefalinger fra rapporten ”Exportable” i arbeidet sitt. I rapporten understrekes behovet for at relevante aktører i låntakerlandene inkluderes i evalueringen.

Deloittes revisjon blir den første gangen FNs prinsipper for ansvarlig utlån (les Historiske retningslinjer for ansvarlig utlån) anvendes i praksis. SLUGs studie av Indonesias gjeld til Norge fra 2009 viser at det finnes gjeld i Norges utlånsportefølje som stammer fra lån som stammer fra feilslåtte utviklingsprosjekt (les Indonesias diktatorgjeld til Norge). Det blir nå spennende å se hvordan FNs retningslinjer tolkes og anvendes, og vi håper at revisjonen vil komme til samme konklusjon som SLUG når det gjelder Indonesias gjeld til Norge.


Les mer:
Last ned arbeidsbeskrivelsen for oppdraget (Terms of Reference)
Les SLUGs pressemelding: Norge setter gullstandard for gjeldspolitikk
Last ned en rapport om den norske gjeldsrevisjonens internasjonale relevans: Exportable

Bilde: Deloittes kontorer i Oslo.Les også:

Facebook Twitter Email