Lansering av den norske gjeldsrevisjonen

15. august lanserte Utenriksdepartementet verdens første gjeldsrevisjon gjennomført av et utlånerland. - Det er en historisk dag for norsk gjeldsbevegelse, men det spiller stor rolle hvordan myndighetene følger opp resultatene fra rapporten, sier daglig leder i Slett U-landsgjelda (SLUG), Gina Ekholt. SLUG har de siste månedene utarbeidet en skyggerapport til gjeldsrevisjonen som blant annet konkluderer med at gjelda til Indonesia er illegitim og bør slettes. 

Last ned pressemeldingen i PDF her.

Utviklingsdepartementets pressemelding her.


Da utviklingsminister Heikki Holmås i fjor annonserte at det skal gjennomføres en revisjon av Norges utlån til utviklingsland var det til stor jubel fra nasjonale og internasjonale gjeldsorganisasjoner. Revisjonen skal baseres på FNs retningslinjer for ansvarlig utlån, som var en ytterligere seier for gjeldsbevegelsen ettersom det er første gang prinsippene anvendes.

- Dette er et viktig pilotprosjekt for prinsippene som bidrar til å styrke deres legitimitet og anvendbarhet. Vi håper norske myndigheter fortsetter det viktige arbeidet med å promotere prinsippene internasjonalt, også nå som gjeldsrevisjonen er ferdig, sier Ekholt.

Konsulentfirmaet Deloitte har gransket 34 kontrakter med 7 land, med en samlet verdi på nesten 1 milliard. De utestående fordringene er til Zimbabwe, Myanmar (slettet tidligere i år), Sudan, Somalia, Pakistan, Indonesia og Egypt.

- Dette er banebrytende fordi det er verdens første revisjon foretatt av et kreditorland, og det bryter med tradisjonen der man plasserer alt ansvar for gjeldsproblemer på låntagerland alene, sier Ekholt.

En norsk gjeldsrevisjon er viktig for å sikre at Norge ikke mottar nedbetalinger på illegitim gjeld. I tillegg er det en fordel at utlånerland foretar slike granskninger av lånene fremfor at låntagerne selv gjør det. Årsaken er at mange utviklingsland frykter at investorer trekker seg og lånene uteblir hvis det oppfattes som betalingsvegring.

- Det er viktig at vi som utlånerland tar vår del av ansvaret for utlån som aldri skulle blitt gitt, sier Ekholt.

Uansvarlige utlån

SLUG lanserer om kort tid en skyggerapport. Rapporten tar for seg lånekontraktene til Egypt, Indonesia og Myanmar, og finner flere eksempler på uansvarlige utlån. - Lånene til Egypt gikk til å finansiere et havneområde i Port Said, men avtalen om å eksportere varer til Egypt var ikke del av en åpen anbudsrunde – noe som faktisk er påkrevd etter egyptisk lov, sier rapportforfatter Maria Dyveke Styve.

Lånene til Indonesia skulle finansiere et bølgekraftverk og teknologi som skulle overvåke havklimaet, men etableringen av utstyret ble aldri fullført eller fulgt opp, og den indonesiske befolkningen betaler fortsatt tilbake på varer de aldri har dratt nytte av. Lånene til Myanmar var aldri etterspurt av Myanmars myndigheter, men etter diplomatisk press kjøpte myndighetene gassturbiner fra Kongsberg Våpenfabrikk. Denne gjelden var en del av Skipseksportkampanjen og ble slettet tidligere i år.

- Norge har ikke en stor utlånsportefølje, men fører likevel stor gjeldspolitikk. Norsk gjeldsslette har derfor hatt en større symbolsk verdi enn en reell økonomisk verdi for låntagerlandene, sier Styve.

- Nyheten om den norske gjeldsrevisjonen fikk stor oppmerksomhet da den ble lansert i fjor høst, men for at Norge virkelig skal sette et fotavtrykk som en ansvarlig utlåner må resultatene fra rapporten følges opp og illegitim gjeld må slettes, sier Ekholt.

SLUGs anbefalinger til norske myndigheter:

  • Slette gjeld som stammer fra uansvarlige utlån. Dette inkluderer gjelden til Indonesia og Egypt.
  • Implementere UNCTADs Prinsipper for alle former for utlån, herunder utlån gjennom kjøp av statsobligasjoner.
  • Fremme UNCTAD Prinsipper internasjonalt, og fremme debatt om hvordan man best kan tolke dem.
  • Fremme offisielle gjeldsrevisjonen internasjonalt og dele norske erfaringer.
  • Bruke sitt medlemskap i multilaterale utviklingsbanker til å fremme arbeidet med ansvarlig långiving

Utenriksdepartementet lanserer den offisielle gjeldsrevisjonen i UDs pressesenter 15. august kl 13.00

SLUG lanserer skyggerapporten ”Har Norge vært en ansvarlig utlåner?” på Litteraturhuset 28. august 2013 kl 13.00.

Mer informasjon:

Les om gjeldsrevisjonens overførbarhet til andre land her.

Les mer om den norske gjeldsrevisjonen her.

Les mer om Indonesias gjeld til Norge her.

Les mer om Slett U-landsgjelda her.

Kontaktpersoner:

Gina Ekholt, daglig leder i SLUG, 911 37 078 / slug@slettgjelda.no.

Maria Dyveke Styve, rapportforfatter, 957 85 709 / maria.dyveke@gmail.com

Catharina Bu, styreleder i SLUG, 97 18 77 40 /catharina@slettgjelda.no

Fakta om Slett u-landsgjelda (SLUG):

SLUG er en nettverksorganisasjon med 49 medlemsorganisasjoner.

  • SLUG jobber for umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, for at gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser, og for at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering.
  • En viktig oppgave for SLUG er å presse den norske regjeringen til å fortsette sin progressive rolle innen mulitlateral gjeldsslette, illegitim gjeld og kreditoransvar.

Norske medieoppslag om gjeldsrevisjonen:

Ny Tid: Leder: Gjeld som gjelder

Bistandsaktuelt: Historisk revisjon av norske gjeldsavtaler

NTB: Norge først i verden med gjeldsrevisjon for u-land (Plukket opp av Nettavisen, Drammens Tidene, Avisa Hordaland) 

Internasjonale oppslag om gjeldsrevisjonen:

Det europeiske nettverket for gjeld og utvikling (Eurodad): Norway conducts first creditor debt audit

Jubilee USA: Groundbreaking Norwegian Audit Finds Loans to Developing Countries Don't Follow New Responsible Lending Standards

The Nordic Page: Norway first in the world to audit developing country debt

The Guardian: Norway blazes a trail with audit of developing world debtIPS News:Norway Sets Example in Audit of Poor Countries’ Debts

NewsNow:Norge er modige og gjennomfører verdens første revisjon av utlån (gresk)

Indybay: Norwegian Audit Finds Loans to Developing Countries Don't Follow New Ledning StandardsLes også:

Facebook Twitter Email