Norge må stanse lån til Syria

Norges nye regjering bør arbeide for at Det internasjonale pengefondet (IMF) erklærer lån til Syria illegitime. Dette kan stoppe finansiering av våpenkontrakter og oljeinvesteringer som gagner Assad, og er en måte å motvirke et brutalt regime uten de menneskelige og økonomiske kostnadene som en militæraksjon innebærer. 


Mer enn 100 000 mennesker har blitt drept på brutale måter siden Assad-regimet i Syria angrep fredlige protester, og mer enn 2 millioner mennesker er nå på flukt utenfor landets grenser. Å erklære regimet som en illegitim låntager vil sende et tydelig signal til investorer om at de ikke kan forvente pengene tilbake og på den måten bremse lån som benyttes av militæret eller Assad-regimet. Dette skiller seg fra mer tradisjonelle handelssanksjoner som kan øke profitten for noen bedrifter og samtidig ramme sivilbefolkningen.

Nå oppmaner gjeldsbevegelsen i USA Obama og Kongressen til å erklære Syria illegitimt for å stanse lån til regimet. Det er imidlertid like viktig at en finansiell institusjon som IMF, som har et internasjonalt mandat til å vurdere lands økonomier, agerer.

Norge deler en post i IMFs styre med nordiske og baltiske land. I denne perioden er det norske Audun Grønn som vokter denne posten, noe som gir Norge et ansvar for å initiere en sterk nordisk/baltisk stemme i IMF for å erklære lån til Syria illegitime. Vi oppfordrer utenriksminister Børge Brende til å få med seg andre nordiske ministre til å foreslå at en mekanisme innrettes i IMF som kan erklære lån til regimer som begår voldsomme brudd mot menneskerettigheter illegitime.

Norske myndigheter har støttet et arbeid i FN med prinsipper for ansvarlig utlån (se side 15-16). Følger man disse prinsippene vil lån til Syria være umulige. De fortløpende lånene til Syria viser behovet for at land og institusjoner som IMF implementerer prinsippene, og at det opprettes en gjeldslettemekanisme som kan slette gjeld som bryter med prinsippene, slik at det som i dag ersoft law,får tenner.

Men Syrias folk har ikke råd til å vente på at verdenssamfunnet skal implementere et rettferdig og bærekraftig lånesystem. I mangel på dette må Norge markere at de tar avstand fra regimets brudd mot menneskerettigheter, og heve sin stemme i IMF for å stoppe lån til Syria.


Bilde: James GordonLes også:

Facebook Twitter Email