Sør-Afrikas illegitime gjeld

Sør-Afrika betaler i dag fortsatt ned på lån som ble tatt av apartheid-regimet og som ble brukt til å undertrykke store deler av befolkningen. Dette er gjeld som helt klart er illegitim og ikke bør betales. Den Sørafrikanske regjeringen er imidlertid redd for å anses som mindre kredittverdige om de ikke tilbakebetaler lånene. 

Verdensbanken begynte å gi lån til apartheid-regimet i Sør-Afrika på 1950-tallet. Banken fortsatte å låne til myndighetene frem til 1967, da landet ble klassifiert som et mellominntekstland og FN fordømteregimet og innførte frivillig handelsembargo. Apartheidgjelden som fortsatt betales ned på i dag er for det aller meste privat gjeld. En rekke private banker, blant annet giganter som Barclays, Citigroup og Deutche Bank, ga lån til landet frem til langt ut på 1980-tallet. Midt på 80-tallet var protestene mot regime så voldsomme at landet gikk inn i unntakstilstand som blant annet innebar en avtale med kreditorene om at regimet fikk slippe å betale gjeld i en periode. Med slike velvillige utlånere, kunne det undertrykkende regimet beholde sin politiske makt til tross for omfattende internasjonal boikott.

Innbyggertall: 50 millioner

Statlig gjeld % av BNP: 45.3

Utenlandsgjeld % av BNP: 11.6
Betjening av utenlandsgjeld som % av eksportinntekt: 44
Offentlige utgifter til helse % av BNP: 3
Offentlige utgifter til utdanning % av BNP: 5.4
Kilde: World Bank Data

Da Nelson Mandela kom til makten i 1994, ble han stilt overfor en enorm gjeldsbyrde som stammet fra apartheidregimet. I dag jobber Khulumani Support Group, en organisasjon for ofre for apartehidregimets overgrep, med å få slettet deler av denne gjelden gjennom rettsapparatet. Khulumani har saksøkt flere selskap som gjennom utlån holdt liv i aparteidregimet, men ennå er det uklart hva som blir utfallet av disse prosessene. Les mer om illegitim gjeld her og mer om Khulumanis strategi her.Les også:

Facebook Twitter Email