Satser milliarder i Israel (Klassekampen)

9. januar skrev Klassekampen at Oljefondet har mer enn tjuedoblet sine investeringer i israelsk statsgjeld på bare ett år. Snorre Valen vil la investeringen bli en sak i valgkampen. – Dette bør og kan vi ta en omkamp om. SV bør stille til valg på at vi bør trekke oss ut av israelsk statsgjeld, sier han.

Av Emilie Ekeberg, Klassekampen.

Mens oljefondet de siste årene har trukket seg ut av flere israelske selskaper fordi Finansdepartementet mener de har bidratt til okkupasjonen av Palestina, har oljefondet i fjor investert 4,5 milliarder kroner i israelske statsobligasjoner.

Det kommer fram av oljefondets årsrapport for 2012, som ble lansert i går. Den viste at fondet i fjor fikk sitt nest beste årsresultat siden oppstarten, med en avkastning på 500 milliarder kroner.

Instruks fra Johnsen
For ett år siden hadde fondet investert 200 millioner kroner i israelsk statsgjeld. Det vil si at fondet har tjuedoblet investeringen i landets statsgjeld i 2012.

I SV reagerer de sterkt på investeringen. – Dette er galt. Dette er å finansiere okkupasjonspolitikken til Israel, på den måten at vi gir lån til et land som bruker store militærressurser på sin okkupasjon og undertrykking av Palestina, sier utenrikspolitisk talsperson Snorre Valen. Selv om Norges Bank og oljefondssjef Yngve Slyngstad har gjennomført investeringene, kommer gigantsatsingen som følge av en instruks fra finansminister Sigbjørn Johnsen.

I sommer inkluderte Finansdepartementet Israel i en referanseindeks for oljefondets investeringer i statsobligasjoner, som ett av ti nye land, som følge av at fondet skal satse mer på framvoksende markeder enn man gjør i dag, og mindre på det kriserammede Europa.

Det er grunnen til at fondet har økt sine investeringer så kraftig.

– Undergravende

Fellesutvalget for Palestina, en paraplyorganisasjon der alle de rødgrønne ungdomspartiene og flere norske fagforbund er medlemmer, mener regjeringen undergraver sin egen utenrikspolitikk med oljefondets investeringer. – Jeg er sjokkert over disse tallene. Dette er indirekte økonomisk støtte til Israels okkupasjon, og med dette undergraver vi vårt eget utenrikspolitiske mål om å bygge en palestinsk stat og bidra til en fredelig løsning, sier organisasjonens leder Anna Lund Bjørnsen.

Hun peker på at oljefondet har trukket seg ut av fl ere israelske selskaper de siste årene etter instruks fra etikkrådet og Finansdepartementet, med begrunnelse om at de bidrar til okkupasjonen. Blant selskapene som er blitt svartelistet er Elbit systems, Africa Israel Investments og Danya Cebus.

– Jeg skjønner ikke hva intensjonen bak å be oljefondet investere mer i Israelsk statsgjeld er. Om man ser på Israel som et framvoksende marked, så er det på bekostning av Palestina. Man utnytter billig palestinsk arbeidskraft, og man har en enorm eksport av våpen og våpenteknologi som promoteres på at det er testet i strid, sier Bjørnsen.

Snorre Valen vil la investeringen bli en sak i valgkampen. – Dette bør og kan vi ta en omkamp om. SV bør stille til valg på at vi bør trekke oss ut av israelsk statsgjeld, sier han.Les også:

Facebook Twitter Email