Gjeld og menneskerettigheter - lanseringsseminar

SLUG inviterer til lanseringsseminar. Vi lanserer både rapporten "Gjeld på bekostning av menneskerettigheter" og filmen om gjeld, gjeldsbærekraft og menneskerettigheter i Malawi torsdag 20. januar på Litteraturhuset i Oslo. 

Gjeld og menneskerettigheter

Utviklingsland betaler hvert år mer enn 200 milliarder dollar i gjeldsnedbetaling til banker, rike land og internasjonale finansinstitusjoner. Det er nesten dobbelt så mye som de mottar i bistand. Store gjeldsbyrder er med på å opprettholde gapet mellom fattig og rik og gjør at en rekke land ikke er i stand til å oppfylle befolkningens grunnleggende rettigheter.

Finanskrisen har gjort at flere land som de siste årene har nytt godt av gjeldsslette nå er nødt til å øke låneopptaket for å komme gjennom krisen. Dette kan gi nye gjeldskriser. Samtidig er det største internasjonale gjeldssletteinitiaivet, HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative), nå i ferd med å gå inn i sin sluttfase, og det finnes ikke noe rammeverk som kan ta over og behandle gjeldsproblemer på en like omfattende måte. Vi nærmer oss dessuten 2015, sluttpunktet for FNs tusenårsmål. For at land i Sør skal kunne gi gratis utdanning til alle, redusere barnedødelighet, stoppe spredningen av hiv/aids og nå de andre tusenårsmålene er gjeldsslette i mange tilfeller et helt nødvendig virkemiddel. Likevel er det svært vanskelig å få rike land til å slette gjeld. 15 år med internasjonale gjeldssletteprogrammer har resultert i litt mer enn 100 milliarder dollar i gjeldsslette. Til sammenligning tok det ikke landene i Nord mange månedene å generere 3500 milliarder dollar til redningspakker i forbindelse med finanskrisen. 

Rapporten "Gjeld på bekostning av menneskerettigheter"

SLUG lanserer nå en rapport som tar for seg hvordan gjeldsbetjeningen går utover helsevesen, skoletilbud og andre tjenester som alle mennesker, ifølge menneskerettighetene, har krav på. SLUG lanserer rapporten ”Gjeld på bekostning av menneskerettigheter” torsdag 20. januar kl. 19:00 på Litteraturhuset. Rapportforfatter er Line Madsen Simenstad fra SLUGs styre. Rapporten er finansiert av tilleggstilskudd fra Norad. 

IMG 0610-size282x188quality75

Filmreportasje fra Malawi

Som et ledd i arbeidet med gjeld og menneskerettigheter har SLUG laget en filmreportasje fra Malawi. SLUG lanserer også denne torsdag 20. januar på Litteraturhuset. Filmen har fokus på helse, utdanning og matsikkerhet, og filmskaperne er Julia Dahr og Margrete Vinnem. Filmen er finansiert av tilleggstilskudd fra Norad. 

Bilder:

  • Former U.S. First Lady Eleanor Roosevelt, with a post of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. 1949.
  • Skolebenker i Malawi. Foto Margrete Vinnem/Julia Dahr
  • Filmskaping i Malawi. Malawi. Foto Margrete Vinnem/Julia Dahr


Les også:

Facebook Twitter Email