Gjeldsrevisjon i Argentina

Gjeldsrevisjon i Argentina

Et forslag om å sette ned en kommisjon for å granske Argentinas gjeld har blitt fremmet for Kongressen i Argentina. Gjeldsbevegelsen i Argentina vil vite hvor mye gjeld landet skylder, til hvem og hvorfor, hvor mye har blitt tilbakebetalt, hva har vært konsekvensene, og hvem er ansvarlig.

I følge den argentinske organisasjonen Dialogo 2000 har tre komiteer i Kongressen i Argentina fremmet et forslag om å sette ned en kommisjon for å granske Argentinas gjeld. Dette initiativet er en reaksjon på krav som har blitt fremmet av argentinske organisasjoner i flere år: De vil vite hvor mye gjeld Argentina skylder, til hvem og hvorfor, hvor mye har blitt tilbakebetalt, hva har vært konsekvensene, og hvem er ansvarlig. Resultatet av en slik gransking vil være nøkkelen til ethvert forsøk på å endre politikk og gi erstatning for konsekvensene.

Argentina har en betydelig gjeld som stammer fra militærjuntaen som styrte landet fra 1976-1983. Store lån ble tatt opp for å styrke og berike juntaen, som tok livet av ca 30 000 mennesker og begikk utallige andre menneskerettighetsbrudd. Den argentinske staten har i den senere tid måttet ta opp nye lån for å betjene de gamle. Dette har bidratt til at gjelden, som var ca 45 milliarder amerikanske dollar da juntaen gikk av, har økt til ca 132 milliarder.

Forslaget har ennå ikke blitt vedtatt, men Dialogo 2000 er optimistiske og håper at det arbeidet kommisjonen legger ned vil gjøre det mulig for Kongressen å ta mer styring over landets gjeld. De håper også at Kongressen vil jobbe mot den straffefriheten som fortsatt beskytter de som er ansvarlige for denne plyndringen av Argentina.

Konsekvensene av Argentinas diktatorgjeld er fremdeles synlige og alvorlige. Den store gjeldsbyrden har satt sine spor og hindrer Argentina fra å oppfylle befolkningens menneskerettigheter, som retten til arbeid, utdanning, helse, land, hus, vann, deltakelse, fred og selvbestemmelse.

Bilde: No al pago de la deuda externa, av Xomiele.Les mer:

Illegitim gjeld, www.slettgjelda.no
Dialogo 2000 - No al pago de la deuda, Verdad, Memoria, Justicia respecto a la Deuda Argentina.Les også:

Facebook Twitter Email