Venezuelas gjeld dobles

Parlamentet i Venezuela godkjente nylig et forslag fra regjeringen på en nær dobling av rammen for låneopptak i 2011. Opposisjonen hevder at de nye lånene er unødvendig høye og at de vil legge en stor byrde på fremtidige generasjoner. 

Regjeringen kan etter vedtaket i parlamentet låne 45 milliarder Bolivares (10.5 milliarder dollar) i tillegg til den eksisterende lånerammen på 52 milliarder Bolivares. Investeringsselskapet Barclay Capitals har estimert at Venezuelas gjeldsbyrde vil øke med over 60 % i perioden 2009-2011, og lande på hele 126.5 milliarder dollar. (1) Et annet økonomisk forskningsinstitutt, Ecoanalitica, mener gjelden vil ende opp på over 134 milliarder dollar ved utgangen av året. (3)

Venezuela er et oljerikt land og har derfor ikke problemer med å betjene sin gjeld, men til tross for høye oljepriser den siste tiden er landets budsjettunderskudd på over 10 % av BNP. (1) Landets økonomiske vekst ligger på omtrent 4 %, men flere kritikere mener denne burde vært større på grunn av de høye oljeprosene. (2)

Opposisjonen og andre Chávez-kritikere hevder at disse nye lånene er unødvendig høye og at de vil legge en stor byrde på fremtidige generasjoner. (2) Det har også blitt kommentert at dette er tiltak iverksatt av en regjering som sliter med å holde valgløfter i en periode med stigende statlige utgifter og fallende oljeeksport, og som vil bruke lånte midler til å blidgjøre folket i forkant av valgåret 2012. (1)

Siden Chávez ble valgt for første gang i 1998 har han og hans regjering tatt økonomiske grep for å føre landet mot det som blir omtalt som ”sosialisme for det 21. århundre”. Dette har inkludert økt statlig kontroll over økonomien og nasjonalisering av blant annet telefonselskaper og elektrisitetssektoren. (4) Nå er planen at av de ekstra 45 milliardene skal 10 gå til å betale ned gjeld, 10 til å finansiere husbyggingsprosjekter, 10 til jordbruksprosjekter, 10 til jobbskapingsinitiativer og 5 til kriser og katastrofer. (2)

Selv om regjeringen i utgangspunktet tar opp lån for å forbedre menneskerettighetssituasjonen spesielt for landets fattige, er det en risiko knyttet til å ta opp så store lån på veldig kort tid. Venezuelas økonomi er sterkt knyttet til internasjonale oljepriser, og en eventuell prisnedgang vil endre landets økonomiske forutsetninger. Store gjeldsbyrder vil kreve store summer til gjeldsnedbetaling, noe som til syvende og sist kan gå på bekostning av investeringer i sosial sektor og sikring av folks rettigheter. Det aller viktigste for Venezuela må være å tenke langsiktig og sikre sitt folks grunnleggende rettigheter også for fremtiden.Kilder:
1) ElUniversal: http://english.eluniversal.com/2011/06/16/venezuelas-debt-to-climb-to-usd-126-billion-in-2011.shtml
2) Reuters: http://www.reuters.com/article/2011/06/10/us-venezuela-debt-idUSTRE75900R20110610
3) UPI.com: http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/06/02/Venezuela-faces-soaring-public-debt/UPI-30871307051166/#ixzz1PtzXvINA
4) The New York Times: http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/venezuela/index.html


Foto: Chavez, av Alex Lanz (Flickr)Les også:

Facebook Twitter Email