Gambia i gjeldskrise

Gambia fikk gjeldsslette for fem år siden, men etter dårlige avvlinger, svak vekst og dyre lån, har landet igjen havnet i gjeldsuføre. Samtidig er gjeldssletteinitiativene for fattige gjeldstyngede land i sin sluttfase, og det finnes ikke noe rammeverk for å erstatte dem.

Gambia fikk gjeldsslette gjennom gjeldssletteinitiativene for fattige gjeldstyngede land (HIPC og MDRI) i 2007. Dette gjorde at landet kunne investere de frigjorte midlene på forbedrede helsetjenester og utdanning (les om Gambia og gjeld og menneskerettigheter). Dessverre varte ikke fordelene ved gjeldsslette lenge. Nå har den gambiske regjeringen tatt på seg en enorm innenlandsgjeld som begrenser regjeringens økonomiske handlingsrom drastisk.

Innenlandsgjeld hindrer investeringer

Ifølge Gambias finansdepartement står landets gjeldsbyrde i veien for sårt trengte investeringer i vekst- og utviklingsfremmende tiltak. Departementet har regnet ut at gjeldsnedbetalingene tilsvarer 30% av BNP. Rentene på innenlandsgjeld er svært høye, og dermed har nedbetalingene på denne gjelda vært dyr.

Bare i 2011 tilsvarte nedbetalingene av innenlandsgjeld 18% av statens inntekter. Mens innenlandsgjeld har steget de siste årene (relativt til BNP), har statsinntektene falt i forhold til BNP.

Avlingssvikt forverrer situasjonen

I 2012 har tørke forårsaket avlingssvikt, noe som igjen har gitt den gambiske økonomien et hardt slag. Inntekter fra peanøtteksport, landets hovedeksportvare, har vært mye lavere enn forventet. Samtidig som inntektene har falt, har regjeringen måttet bruke ekstra midler på å importere mat, i tillegg til frø og gjødsel for å unngå enda en avlingssvikt i neste sesong.

Regjeringen har nå implementert en rekke tiltak for å redusere behovet for å ta opp lån fra nasjonale aktører. Isteden vil Gambia be om ekstern bistand og myke lån for å finansiere investeringer i infrastruktur (Les mer om Gambias økonomiske strategi i Gambian Economy At High Risk Of Distress).

Gambia er ikke alene

Av de landene som har fått gjeldsslette gjennom HIPC er en fjerdedel i fare for å havne i nye gjeldskriser, i følge Det internasjonale pengefondet (les Varsellampene blinker). Dette er i stor grad på grunn av konsekvensene finans- og eurokrisa har hatt for utviklingsland.

Gambias situasjon viser også at det er behov for bedre regler for ansvarlig utlån og låneopptak og at gjeldsslette i seg selv ikke er noen magisk løsning (Les mer om hvordan man kan ansvarliggjøre låntakerne).

Ny gjeldsslettemekanisme må på plass

Bedre retningslinjer for utlån og låneopptak vil imidlertid ikke redde Gambia når landet først har havnet i uføre. Mens landet står overfor voksende gjeldsbyrder, er gjeldssletteinitiativet HIPC i sin siste fase, og det finnes ikke noe rammeverk for å erstatte det. Gambias gjeldssituasjon og gjeldskrisene i Europa illustrerer et tydelig behov for en ny global gjeldsslettemekanisme.


Mer om gjeldssletteinitativene HIPC og MDRI
Mer om Europa og utviklingslands kriser i Ikke klok av andres skade

Foto: President i Gambia, Yahya Jammeh. IISD/Earth Negotiations BulletinLes også:

Facebook Twitter Email