10 grunner til at gjeldskrisen ikke er over

Eurodads ferske rapport "The new debt vulnerabilities. 10 reasons why the debt crisis is not over" argumenterer for at gjeldskrisen er langt fra over og lister opp ti grunner for hvorfor. 

Denne Eurodad-rapporten ser på det nye gjeldsbildet når den globale finanskrisen nå går inn i sitt syvende år. Sårbarhet for store gjeldsbyrder har endret seg, men samlet sett har ikke gjeldsbyrdene blitt vesentlig redusert. Den gode nyheten er at antall banker som går konkurs har sunket siden toppen av finanskrisen. Ulempen er at regjeringer har betalt en høy pris for å stabilisere finanssektoren, og lands gjeldsbyrder har dertil økt. Vi må ta hensyn til sårbarheten ved spekulative finansbobler i mellominntektsland , og stadig mer risikable gjeldsprofiler i lavinntektsland. Uholdbar og illegitim gjeld er fortsatt en risiko for finansiell stabilitet og for det økonomiske og sosiale nettverket av verdens land.

I følge rapportforfatter Bodo Ellmers har alle disse årsakene to forklaringer: Siden krisen begynte har ikke gjeld blitt slettet eller nedbetalt, den har bare blitt flyttet fra en balanse til en annen, og først og fremst fra det private til det offentlige. For det andre har ikke myndigheter og sivilsamfunnsgrupper klart å benytte finanskrisen til å skape grunnleggende reformer i nasjonal og internasjonal gjeldshåndtering og forebygging av gjeldskriser.

10 grunner til at gjeldskrisen ikke er over:

1 . Økonomiske ubalanser fortsetter å øke ekstern gjeld

2 . Kapital beveger seg rundt om i verden på en ukontrollert måte

3 . Privat gjeld er på vei oppover

4 . Statsgjelder høyere enn noen gang

5 . Statsgjeld er mer risikofylt enn noensinne

6 . Den tidsinnstilte bomben av betingede forpliktelser kan detonere når som helst

7 . Skatteunndragelser og kutt i bistand undergraver offentlige inntekter

8 . Gjeldsbærekraftanalysene styres av politisk manipulasjon

9 . Standarder for ansvarlig finansiering er sjelden fulgt

10 . Det finnes ikke en effektiv gjeldshåndteringsmekanisme

Rapportens anbefalinger

Mangelen på kontroll av internasjonal finans er i all hovedsak kjent for beslutningstakerne. Seks år inn i krisen oppfordrer Eurodad regjeringer og internasjonale institusjoner til å ta de nødvendige skrittene for å håndtere den omfattende gjeldskrisen:

  • Innføre en ryddig konkursmekanisme for stater. Som nevnt i Eurodads prinsipper for gjeldshåndtering, må en ny gjeldshåndteringsmekanisme for stater være uavhengig av utlånere, ha åpenhet om beslutningsprosesser, og ta de utviklingsmessige behovene til gjeldstyngede land og menneskerettighetene til innbyggerne i betraktning når beslutninger fattes.
  • For å forhindre fremtidige kriser forårsaket av ikke-bærekraftig og illegitim gjeld må verdens land bli enige om et omfattende og forpliktende sett av prinsipper for ansvarlige finansiering og sikre at alle utlånere og låntagere, samt det private og offentlige overholder disse. Eurodads Charter for ansvarlig finansiering gir verdifull veiledning og inspirasjon for beslutningstakere i denne prosessen.


Les også:

Facebook Twitter Email