Norsk lansering av FNs retningslinjer for gjeld og menneskerettigheter

Etter mange år med debatt ble FNs veiledende retningslinjer på gjeld og menneskerettigheter overlevert FNs Menneskerettighetsråd i fjor. Nå er FNs ekspert på gjeld og menneskerettigheter, Dr. Cephas Lumina, på vei til Norge for å ha en norsk lansering av retningslinjene. Han understreker at både utlåner og låntager har et ansvar for å forebygge og løse uholdbare gjeldssituasjoner. 

8. februar blir det flere anledninger til å møte FN-eksperten. Han skal innlede både på filmfestivalen Human Rights Human Wrongs og lansere retningslinjene hos Forum for Utvikling og Miljø. Les mer om arrangementene lenger ned.

Rapporten til FNs uavhengige ekspert på gjeld og menneskerettigheter har blitt ønsket velkommen av de fleste, men motarbeidet av EU og USA. Menneskerettighetsrådet oppmuntret alle regjeringer, institusjoner og privat sektor til å ta hensyn til retningslinjene i sine aktiviteter og programmer. Av førtisyv medlemmer av Menneskerettighetsrådet stemte trettien stater for resolusjonen, fem avstod og elleve land stemte mot. De som stemte imot var åtte EU-land, Sveits, Moldova og USA.

De veiledende prinsippene søker ikke å skape nye rettigheter eller plikter i folkeretten, heller ikke å erstatte de andre mekanismene som er laget for å løse deler av statsgjeldsproblemet. Snarere ligger deres normative bidrag i å identifisere eksisterende grunnleggende menneskerettighetsstandarder for statsgjeld, samt å redegjøre for utfordringene som følger med disse standardene. Dr. Lumina mener at en gjensidig ansvarliggjøring av utlåner og låntager er en viktig forutsetning for et rettferdig globalt økonomisk system.

Retningslinjene innebærer mange anbefalinger, blant annet:

  • Introduksjon av gjeldsmoratorium når det oppstår en ødeleggende situasjon som er utenfor låntagerlandets kontroll (slik som flom, jordskjelv, etc.).
  • Begrense et lands gjeldsnedbetalinger til alle kreditorer slik at de er i tråd med alle ulike gjeldsletteavtaler. Dette vil hindre at gribbefond kan kreve urimelig høy fortjeneste på gjeld fra fra gjeldstyngede land.
  • Se gjeldsnedbetalinger i sammenheng med økonomisk vekst og/eller eksportvekst. Dette vil bidra til å balansere risikoen for gjeldskriser mellom långiver og låntaker.
  • At vurderinger av gjeldsbærekraft tar hensyn til hvordan gjeldsbyrder vil påvirke oppnåelse av FNs tusenårsmål, ikke bare økonomiske hensyn.
  • Å gjennomføre periodiske gjeldsrevisjoner og evalueringer av utlån, som kan være veiledende for fremtidige låneavtaler.
  • Låntakere og långivere bør ta hensyn til skjult gjeld, såkaltebetingede forpliktelsernår det utarbeides låneavtaler, herunder forpliktelser som følge av eksportkreditter og offentlig-privat samarbeid.
  • Alle stater bør overvåke og regulere eksterne utlån og innlån fra privat sektor "for å hindre oppbygningen av private gjeldsbyrder som kan føre til finansiell ustabilitet".
  • Kreditorer skal ikke sette betingelser som privatisering, liberalisering, investerings regulering eller liberalisering av finanssektoren som betingelser for gjeldsslette.
  • Partene skal vurdere opprettelsen av en internasjonal gjeldshåndteringsmekanisme for å restrukturere ubetalbar gjeld. En slik mekanisme skal være uavhengig av kreditorer og låntagere, bør sørge for at gjelden ikke hindrer et land i å oppfylle menneskerettighetsforpliktelser, og bør være i stand til å avgjøre om gjeld er odiøs eller illegitim.

I et intervju med SLUG tidligere i år understreket han viktighetene at organsisasjoner som er opptatt av økonomisk rettferdighet jobber for å sikre global aksept av retningslinjene.

Les mer om retningslinjene: FN vedtar sterke retningslinjer på gjeld og menneskerettigheter.
Her finner du alle FNs veiledende retningslinjer.
Les FNs sak om retningslinjene her.
Les SLUGs intervju med Cephas Lumina her.


Lansering av FNs retningslinjer kl. 14:00-15:00

Sted: Forum for Utvikling og Miljø, Storgata 11

Inngangspris: GRATIS

Her skal Dr. Lumina lansere retningslinjene for gjeld og menneskerettigheter. Da vil det bli anledning til å lære om de nye retningslinjene og hvordan gjeld kan ramme menneskerettighetene til innbyggere i utviklingsland. Dette er også en gylden anledning til å møte selve Dr. Lumina og stille ham spørsmål om FNs arbeid på dette viktige området.

Les mer på Facebook-arrangementet


Film og debatt kl. 19:00

Sted: Parkteateret, Olaf Ryes Plass 11
Inngangspris: 90 kr (50 kr for studenter)

Dr. Lumina skal innlede på filmfestivalen Human Rights Human Wrongs sammen med Andrew Kroglund (Utviklingsfondet). De skal diskutere gjeld og klimaproblemer før visningen av filmen Payback. Payback er en dokumentarfilm basert på Margaret Atwoods bok Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth. I filmen problematiserer Atwood konseptet gjeld på flere måter, og spørsmålet stilles: Hvem skylder egentlig hvem?

Les mer om dette arrangementet her: Debate and Film: Debt and Human Rights.

Er du journalist og vil ha et intervju med Dr. Lumina?Ta kontakt med Gina Ekholt på 911 37 078 eller Ingrid Harvold Kvangraven på 47463488.Les også:

Facebook Twitter Email