Innspillsmøte med Erna Solberg før helgens G20-møte

I forkant av G20-toppmøtet i Hamburg senere denne uken møtte SLUG, sammen med Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, ForUM, Unge funksjonshemmede og Ungdom og Fritid, Erna Solberg for å gi innspill fra sivilsamfunnet til Norges prioriteringer i forbindelse med møtet.

Mens Tyskland har hatt presidentskapet i G20 har de åpnet opp prosessene rundt G20, og sivilsamfunnet har blitt involvert i større grad enn tidligere. Nå har Norge fulgt opp dette, og inviterte i dag flere sivilsamfunnsorganisasjoner som har jobbet med G20 til et innspillsmøte. SLUG løftet de gjeldsrelaterte utfordringene mange land står overfor, og muligheten for G20 til å få fart på internasjonale prosesser som kan møte mange av disse utfordringene.

I tiden etter finanskrisen har mange land opparbeidet seg store gjeldsbyrder, og mange land opplever nå gjeldskrise som følge av dette. Gjeldskriser går alltid hardest utover befolkningen i landet, og det begynner å haste med å få på plass bedre løsninger globalt. SLUG mener G20 bør ta tak i dette og sette fart på de prosessene som pågår internasjonalt for å finne løsninger på gjeldskriser, og understreket overfor statsministeren at Norge bør jobbe for at G20 skal prioritere dette.

Img 7838

(f.v.) Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, SLUG, ForUM, Erna Solberg, Changemaker, Unge funksjonshemmede og Ungdom og Fritid. Foto: Changemaker

G20s nye strategi «Compact with Africa» innebærer at private lån og investeringer skal stå for infrastrukturutbygging og utvikling. Risikovurderingene som ligger til grunn for slike lån og investeringer tar ofte ikke innover seg mottakerlandene og deres eventuelle problemer med å nedbetale gjelden denne strategien fører med seg. Ved å legge til rette for svært store kapitalstrømmer i form av lån til land som allerede har høye gjeldsbyrder og er ekstra sårbare for svingninger i finansmarkedet, står vi i fare for å skape enda flere gjeldskriser i årene som kommer.

SLUG mener at for at en slik strategi som G20 legger opp til skal være fruktbar, er man også nødt til å ha et sikkerhetsnett på plass i tilfeller der land ikke klarer å håndtere gjeldsbyrdene. Vi utfordret derfor Erna Solberg på at Norge, som tidligere har vært ledende og nyvinnende innen internasjonalt gjeldsarbeid, skal gripe muligheten til å presse på for at G20 skal jobbe for en internasjonal mekanisme som kan håndtere gjeldskriser og sørge for en rettferdig byrdefordeling mellom låntaker og långiver.

Statsministeren var enig i at det er viktig å ta hensyn til disse aspektene og det ble en god dialog mellom Erna Solberg og sivilsamfunnet. Nå venter en rekke møter for Solberg i Hamburg senere denne uken. 

Img 7832

Innspillsmøte med Erna Solberg. Foto: ChangemakerLes også:

Facebook Twitter Email